Bizimlə əlaqə saxlayın

Bizimlə əlaqə saxlayın

Client Orta qitədə yenidən emal zavodu

Location Amerika Birləşmiş Ştatları

sektorlar Petrokimya və emal

Çətinlik

Emal zavodunun təmiri zamanı güvənli, aşağı emissiyalı yanacağı tapmaq

Orta kontinent emal zavodu böyük təmirdən keçməli idi və bu müddət ərzində böyük emissiyalara görə narahatçılıq keçirirdi. Keçmişdə eyni formad dövriyyələrdə dizel yanacağından istifadə olunmuşdu, lakin şirkətdəki ətraf mühit liderləri dizeldən yaranan yüksək emissiya dərəcələrinə görə alternativ yol axtarırdılar.

Onlar həmçinin istilik buraxılması zamanı etibarlılığa görə də narahat idilər: bu başlandısa dayandrılması arzu olunmaz prosesdir, bu bir çox fəaliyyətlər və insanlara təsirlərə malikdir. Bizim təklifimiz bu mürəkkəb və qarşılıqlı asılı olan tələblərə cavab verən ən yaxşı enerji sistemi ilə bağlı idi.

Layihəyə dair faktlar

80%

Azot oksidi emissiyalarını azaltmaq

250 min ABŞ dolları

Yanacaq xərcinə qənaət

75% az xidmət

Dizel generatorlarına nisbətən təbii qaz generatorları

Həll yolu

Dizel generatorlarını təbii qaz genratoru ilə əvəz etmək

Emal zavodu ilk pncə bizim yanacaq sistemini təbii qazla əvəz etmək təklifimizdən narazı idi və sonra biz bununla emissiyanın azaldılaraq şirkətə xərclərə qənaət etməsini başa saldıq. 

Biz innovativ yanaşmamış üçün tam plan yaratdıq və lazımi bir xətli planı təqdim etdik. Müştəri "Gəlin edək" dedi və biz dizel generatorlarını qaz generatorları ilə əvəzlədik. Bizim Aggreko Kənardan Monitorinq (ARM) sistemimiz bütün dövriyyə üçün qurulmanın monitorinqi üçün istifadə edildi. Bu, xüsusilə istiliyin buraxılması prosesində çox vacib idi.

Bütün layihə problemsiz həyata keçirildi. Dollara və emissiyaya qənaət edildi və müştəri sevindi.

aggreko-nun fərqi

Biz sadəcə sizə lazım olan avadanlığı gətirmirik. Biz də həmçinin ətraf mühit məsələlərində və əməliyyatınızı təkminləşdiməklə bağlı məsləhət verə bilirik.

Təsir

Emissiyaları azaltmaq, qənaəti artırmaq 

Təbii qaz generatorları azot oksid (NOx) emissiyasını 80 faiz azlatdı, icazə verilən emissiya səviyyəsinə gəldikdə hər zaman küləyə yaxın olan emal zavod üçün böyük təkminləşmə idi. 

Emal zavodu yanacaqda 250 min ABŞ dolları qənaət etdi, tez-tez yanacaq daşınmasını və yanacağın dağılmasının qarşısını aldı. Qaz generatorları yalnız 30 gendən bir xidmətdən keçməli, halbuki diyel generatorları bundan 2-3 dəfə daha artıq xidmət tələb edirdi. Azaldılmış xidmət vaxtı həm xərcə qənaət, həm də təmir xərclərinə dəstək tapşırıqlarına nisbətən vaxtda qənaət demək idi.

"Biz yenidən emal zavoduna ən yaxşı yanacaq mənbəyini tapmağa və gələcək təmir işi üçün plan qurmağa kömək etdik."

Sizə nə lazım olduğunu bizə söyləyin

Sizin üçün uyğun olanı tapmaqda köməklik edəcəyik.