Bizimlə əlaqə saxlayın

Bizimlə əlaqə saxlayın

Client Böyük atom enerjisi zavodu

Location Amerika Birləşmiş Ştatları

sektorlar Kommunal xidmətlər

Çətinlik

Sərinlətmə uğursuz ola bilməzdi

Bütün avadanlığın təmirə ehtiyacı vardı, lakin nüvə enerjisi zavodundan söhbət gedirsə, xəta heç cürə baş verməməli idi. Müştəri komponentləri soyudan su (CCW) sisteminin klapanını təmir edərkən bizdən kömək istədi. CCW-nin işi sərf olunan yanacaq hovuzunun (SFP) müəyyən temperaturda saxlamaqdır, lakin bu, sərf olunan yanacaq istiliyi mübadiləsinin (SFPHX) boklanması, SFP-nin soyutmadan kənarda saxlanması demək idi.

Dayanma heç bir çıxış yolu deyildi, biz CCW sönülü olarkən SFPHX-dən 26 MMBtu/saat kənarlaşdırmalı idik - bu, asan tapşırıq deyildi. Digər məsələ sahə ilə bağlı idi. Sahə böyük deyildi, bizim qoyacağımız hər hansı sistem kompakt olmalı idi. 

Layihəyə dair faktlar

100% ciddi

SFP sərinlətməsi istənilən vaxt dayandırıla bilməz

26 MMBtu/saat

Kənarlaşdırılmalı olan istilik miqdarı

2

Müvəqqəti istifadə olunan yanacaq hovuzu sərinlədilməsi vahidi

Sıfır dayanma

Komponenti soyudan su (CCW) sisteminin təmiri

Həll yolu

İki hissədə tam sistem

Yanacaq çənləri, nasoslar və digər komponentlər ilə birlikdə soyuducu vahidi, generatorlar və soyutma qüllələrini çatdırarkən, biz proseslərin  maneəsiz davam etməsi və CCW təmiri zamanı təhlükəsiz proses yaradan yanacaq soyutma sistemini qurduq.

Kiçik sahədən istifadə edərək, biz sistemi iki kiçik vahidə böldük, beləliklə onlar müstəqil işləyə və lazım gəldikdə 100% yükü qaldıra biləcəkdilər. Bu vahidlər suyu zavod boyu ötürə bilən akva alətlə bir neçə yüz addım kənarda yerləşirdilər.

aggreko-nun fərqi

Bizim müştərilərə tam əminlik lazımdır. Bu səbəbdən biz burdayıq.

Təsir

Dayanma olmadan biznes həmişəki kimi davam edirdi

Layihə dayanma olmadan uğurla başa çatdı. Təmir edilmiş CCW yenidən işə salındıqda biz müvəqqəti soyutma sistemini çıxartdıq və işlər əvvəlki kimi davam etdi. 

"Bunu yerinə yetirmək çöx ciddi addım idi. Bizim müştərimiz bu iş üçün avadanlıq, təcrübə və diqqətə malik olduğumuzu bilirdi."

Sizə nə lazım olduğunu bizə söyləyin

Sizin üçün uyğun olanı tapmaqda köməklik edəcəyik.