Bizimlə əlaqə saxlayın

Bizimlə əlaqə saxlayın

Kənd təsərrüfatı

Şotlandiya gölü generatoru

İlkin istehsalçılara regionda, çayda və dənizdə kömək edirik

Kənd təsərrüfatı keçmiş  onilliklərdə uzun yol keçmişdir. Bu günün kommersiya  əməliyyatları keyfiyyətli istehsal üçün maksimal məhsul üzrə ətraf mühitin ehtiyatla idarəsi üçünkompleks sistemlərə arxalanır - bu, meyvə, tərəvəz, buğda və məhsul, heyvanlar və ya balıq məhsulundan asılı deyil. Biz sizə etibarlı generatorlarımız, qızdırıcılarımız, qoyudularımız və hava idarəçilərimizlə - ferma əməliyyatlarınızın nəyə ehtiyacı varsa idarə etməyə kömək edirik. Buğdadan istixanalara kimi biz sizə dəstək oluruq

Yığılmış məhsulunuzu sərin və quru yerdə qış boyu şibyə, kif vvə həşəratlardan kənarda saxlamağınız vacibdir. Biz qızdırıcıların, soyuducuların və hava idarəsi avadanlıqlarının temperaturunun və nəmlizinin düzgün səviyyədə olmasını təmin edirik - beləliklə, məhsulunuz satış zamanı mükəmməl vəziyyətdə olur. Və əgər siz istixanada meyvə və tərəvəz becərirsizsə, siz mükəmməl iqlim nəzarətinin vacibliyini biləcəksiniz.

Biz enerji və temperatura nəzarət avadanlığının təmiri və dövrəsi zamanı cari sistemlərinizi dəstəkləmək üçün sizinlə işləyə bilərik. Nə becərməyinizdən asılı olaraq  məhsulunuzun becərməyinizə kömək edirik. 

Əlaqə saxla

Akva təsərrüfatı sənayesinə dəstək

"Bizim ixtisaslı kənd təsərrüfatı texniklərimiz kənd təsərrüfatl sənayesini və dəqiq temperaturu anlayırıq, beləliklə siz dəyərli balıq rezervinizi və ya pulunuzu itirmirsiniz."  Beləliklə, qızıl balıq hovuzlarını fəsil dəyişmələri zamanı sərin saxlamaq lazım olarsa, qızdırma çənlərində sabit temperatur saxlamaq lazım olarsa və bakteriyaları kənarlaşdırmaq üçün bio əraziləri sterlizə etmək lazım olarsa biz kömək edə bilərik.

Biz həmçinin çətin əldə olunan yerlərdə də işləyə bilərik. Balıq hovuzunuzun hansı məsafədə olmasından -dənizdə və ya quruda olmasından asılı olmayaraq - biz müddətli istilik, sərinlətmə və ya enerji avadanlığı ilə istehsalı yüksək həddə saxlaya bilərik.

 

 

Sizə nə lazım olduğunu bizə söyləyin

Sizin üçün uyğun olanı tapmaqda köməklik edəcəyik.