Bizimlə əlaqə saxlayın

Bizimlə əlaqə saxlayın

Dərmanlar

əczaçılıq məhsul xətti

Sizin uğur reseptiniz 

Alexander Fleming penisilini kəşf edəndən bəri dərmanlar uzun bir yol keçib. Bu günlərdə yeni möcüzə dərmanlar, sağlamlıq məhsulları və həyat xilas edən vaksinlər hər gün istehsal olunur. İstehsalın hər mərhələsində - araşdırmadan, inkişafdan və istehsaldan anbarlama və nəqlə kimi - bu günün də rmanları steril şəraitdə və ciddi temperatur və nəmlik səviyyəsinə uyğun şəkildə hazırlanır.

Bu səbəbdən xətaya imkan vermək olmaz, sizə enerji, temperatura nəza rət və saniyələr ərzində nəmi azaldan avad anlıq lazımdır.

Sizi tərlətməyən temperatur nəzarəti

Hər bir alət, inkubator, soyuducu və nümunə tələbləri düzgün şəraitdə - ilin hər günü hər saatı saxlanılmalıdır. Anlayırıq ki, yalnız bir və ya iki dərəcə dəyişikliklər tədqiqat və illərin işini poza bilər. 

“Beləliklə, araşdırma laboratoriyasında, istehsal otağında və ya anbarda işləməyinizdən asılı olmayaraq, biz sizi fasiləsiz fəaliyyətlə təmin edən temper atura nəzarət avadanlığı ilə  təmin edə bilərik.” Bununla yanaşı, bizim texniklərimiz sizin avadanlıqlarınızı  ehtiyaclarınıza uyğun düzgün şəkildə yoxlamaq üçün bacarıq və təcrübəyə malikdir -  əczaçılıq əməliyyatlarında əlindən gələni ən yaxşı şəkildə davam etməyə çalışırlar. .

soyutma məhsullarımıza baxın

 

Sizə nə lazım olduğunu bizə söyləyin

Sizin üçün uyğun olanı tapmaqda köməklik edəcəyik.