Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Cooke Aquaculture

Sted Furnace, Skottland

Bransjer Landbruk

Utfordringen

Tilrettelegge omgivelsestemperaturen slik at laksen kunne utvikle seg best mulig

I et oppdrettsanlegg trenger laksen riktig temperatur å vokse i: Hvis temperaturen er for høy, vokser de for fort, hvis den er for lav, vokser de ikke raskt nok. Sesongvariasjoner kan gjøre det vanskelig å finne den riktige balansen, og det er en krevende oppgave å gjenopprette riktig temperatur i tankene.

Da Cooke Aquaculture oppdaget sterke temperaturvariasjoner i tankene sine, tok de kontakt med oss, ettersom vi hadde klart å løse det samme problemet året før. Vi visste at det betød logistiske utfordringer i forbindelse med tilgang og liten plass på stedet, men vi kunne likevel reagere raskt.

Prosjektfaktafil

4 dager

Installasjonstid

600 kW

Kjøleeffekt

100 000

Liter vann

4

Regulerte tanker

Løsningen

En plan for å regulere temperaturen – og spare tid og penger

Fire dager etter henvendelsen hadde vi evaluert stedet og installert en skreddersydd temperaturstyringspakke som sparte tid og utgifter til brensel. I stedet for å regulere temperaturen i hele tanken, kjølte vi bare ned vannstrømmen fra resirkuleringssystemet.

Dette vannet pumpet vi gjennom varmevekslere der kjølemiddel fra kjøleenheter trakk til seg overflødig varme og reduserte temperaturen ned til noen grader under den optimale temperaturen. Deretter førte vi det nedkjølte vannet inn i tanken igjen, der det blandet seg med det varmere vannet, slik at det nådde den påkrevde temperaturen.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi holder hodet kaldt i enhver situasjon.

Resultatet

Tanktemperaturen ble raskt regulert, og utgiftene til brensel sank

100 000 liter vann i fire tanker ble kjølt ned til den påkrevde temperaturen på bare fire dager, slik at Cooke Aquatics kunne fortsette produksjonen av laks med optimal størrelse. Ved å kjøle ned bare deler av vannet, sparte vi både utgifter og tid. Takket være vår erfaring fra året før, kunne vi dessuten gi Cooke Aquaculture råd om hvordan de best mulig kan installere et permanent rørledningssystem som kan forbedre rensligheten og sikkerheten i anlegget.

"Da temperaturene begynte å svinge, tok vi kontakt med Aggreko, ettersom vi visste at de var eksperter på temperaturstyring – og til å stole på. Vi var svært fornøyde med hvordan Aggreko løste utfordringene våre."

Andy Young Leder for oppvarming ,
Cooke Aquaculture

Vårt lille ekstra

Den naturlige løsningen

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg