Ta kontakt med oss

Contact Us

Kjøleleverandør til meieri

Leeds i Storbritannia

UTFORDRINGEN

Sikre optimal temperatur for melken

Da kjøleanlegget ved et stort meieri sviktet, kunne det ha ført til at tusenvis av liter melk gikk til spille, og gått ut over både produksjonen og inntektene. Siden anleggets kjølesystem benyttet isvann, måtte vi finne ut hvordan vi kunne holde det stabilt på 1 °C, slik at melkens temperatur aldri oversteg 3–4 °C. Hvis det ble for varmt, ville melken bli ødelagt – og ble det for kaldt, kunne vannet fryse.

Prosjektfaktafil

LØSNINGEN

Isvann stabilt på 1 °C for døgnkontinuerlig melkeproduksjon

Vi fant ut hvordan vi kunne koble oss til stedets vannkjøleprosess ved hjelp av en varmeveksler. Dermed kunne vi ha isvann på den ene siden, mens vi festet en treveisventil til den andre. Denne ble så koblet til et 800 kW kjøleapparat, som leverte vann med et konstant settpunkt på 1 °C.

Vi installerte en følsom temperaturmåler på treveisventilen for å overvåke vannets temperatur på vei ut av varmeveksleren. Ventilen ble åpnet og stengt for å kjøle ned og varme opp vannet etter hvert som temperaturen steg og falt, slik at den holdt seg mellom +/- 0,3 °C og 1 °C.

Det lille ekstra

Vi finner ut hvordan dere holder temperaturene nede og produksjonen i gang

Resultatet

Melken ble bevart i tipp topp stand gjennom hele prosessen

All drift ved meieriet ble opprettholdt av en robust kjølepakke helt til det ødelagte kjøleapparatet kunne erstattes. 

Dermed kunne man opprettholde melkeproduksjonen 24/7, og produksjonsplanen gikk som normalt.

«Vi fant ut hvordan vi kunne levere isvann på 1 °C til hele meieranlegget, slik at man kunne holde produksjonen gående 24/7»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg