Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Matbehandlingsanlegg

Sted USA

Bransjer Næringsmidler og drikkevarer

Utfordringen

Mangel på CO2 førte til at vi trengte et nytt kjølemiddel 

En næringsmiddelfabrikk hadde brukt CO2 til å holde matvarene kalde i over ti år. CO2 er et mye brukt kjølemiddel i næringsmiddelindustrien. Det er miljøvennlig, ugiftig og tungt antennelig. Og inntil nylig var det i tillegg billig. Men så ble det mangel på dette stoffet, som gjerne utvinnes som et biprodukt fra gassverk, ettersom flere lokale gassverk ble lagt ned. Og mangelen drev prisene i været og påvirket leveransene.

Fabrikken trengte derfor et mer pålitelig kjølemiddel. De ønsket å prøve med propylenglykol, men ønsket ikke et fall i produktiviteten eller risikere å skade varene som for tiden sto i fryserne. Derfor trengte de et pålitelig testanlegg. 

Prosjektfakta

2 måneder

Testens varighet

Opptil $ 800 000

Årlige besparelser

80 prosent

CO2 skiftet ut

Løsningen

Varmevekslere og en kjøler på 30 tonn besto testen 

Vi ble bedt om å prøve ut en propylenglykolløsning i en propellstrøm i den eksisterende prosessen. Det midlertidige testanlegget skulle kjøre propylenglykolen gjennom ulike stadier før bedriften investerte i nytt kjøleutstyr.

I løpet av den to måneder lange testen måtte vi holde glykolen innenfor et bestemt temperaturintervall, noe vi klarte ved å bruke varmevekslere av raffinerikvalitet og en 30 tonn tung prosesskjøler med en kapasitet ned til -26 °C. Vi leverte også alt utstyret de ville trenge: vanntank og pumpe med tilbehør.

Aggreko – opplev forskjellen

Utstyret kan tilpasses behovene til forskjellige kunder.

Resultatet

Opptil $ 800 000 i årlige besparelser 

Testen med propylenglykol ble godkjent, slik at næringsmiddelprodusenten kunne erstatte 80 % av den CO2-en de brukte. Dette ga dem årlige besparelser på anslagsvis mellom 600 000 og 800 000 dollar.  

I tillegg til store kostnadsbesparelser førte skiftet til gode resultater for bedriften. Etter hvert som forsyningen av CO2 svant hen, kunne de holde produksjonen oppe på maksimalt nivå ved hjelp av et lettere tilgjengelig kjølemiddel. Og viktigst av alt: Maten de produserte, kunne trygt lagres med optimal temperatur.

«Vi samarbeidet tett med denne kunden for å utvikle et testanlegg som kunne fungere sammen med deres eksisterende anlegg, slik at det ble minimalt med stans i produksjonen.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg