Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Bisha Mining Share Company / Nevsun

Sted Eritrea, Afrika

Bransjer Gruvedrift

Utfordringen 

Levere kraft til en avsidesliggende gruve som ikke er tilkoblet det offentlige strømnettet

For å komme til gruvene i Bisha må man kjøre vestover fra Rødehavet og videre fem timer fra Asmara gjennom et støvete og goldt landskap, til man kommer langt utenfor allfarvei. Her er det forståelig nok ikke mye infrastruktur. 

Men Bisha Mining Share Company (BMSC) hadde tro på at gruven med tiden ville bli et godt bilde på veksten og utviklingen i Eritrea. Det eneste de trengte, var en pålitelig kraftkilde som kunne vokse etter hvert som de utvidet virksomheten. Derfor ringte de oss, for de hadde hørt at vi kunne levere kraft hvor som helst og når som helst.

Prosjektfakta

20 MW

Levert strøm

320 km

Avstand til Rødehavet

Løsningen

20 MW kraft med fleksible kapasiteter

BMSC hyret oss inn fra begynnelsen av prosjektet for å planlegge både det kortsiktige og det langsiktige kraftbehovet deres. Vi anslo at de ville trenge 20 MW kraft til anlegget når det var i full drift. Vi utførte en forundersøkelse før vi konstruerte, mobiliserte og ferdigstilte en 20 MW kraftforsyningsenhet på deres vegne. 

Kraftforsyningsenheten er den eneste strømkilden de har inntil det blir etablert en permanent løsning, så våre teknikere måtte bemanne anlegget døgnet rundt for å sikre solid og pålitelig kraft til gruvedriften.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi kommer oss raskt ut til fjerntliggende steder og installerer det dere trenger av kraftforsyning.

Resultatet

Null kapitalinvesteringer takket være innleid kraft

Gruven fikk strøm og ble satt i drift på kort tid, og pengene begynte å komme lokalsamfunnet til gode. Lokalsamfunnet opplevde ikke bare at den nye bedriften bidro med penger og infrastruktur, men også at innbyggerne fikk tilbud om å jobbe i gruven. 

Ved å hyre inn oss kunne BMSC regne inn kraftkostnadene som en del av gruvens månedlige driftsutgifter i stedet for å binde kapital i et permanent kraftverk.

«Det var helt avgjørende å skaffe en pålitelig strømkilde, siden anlegget lå så avsidesliggende til. Aggrekos leveringstid og fleksibilitet passet godt til tidsplanene våre.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg