Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Gullgruve

Sted USA

Bransjer Gruvedrift

Utfordringen

Finne en alternativ kraftkilde til en gruve med strenge betingelser

En gullgruve uten tilgang til det offentlige strømnettet hadde basert seg på bare to generatorer de siste par årene. Nærmeste nabo var et reservat – derfor måtte belastning på miljøet holdes så liten som mulig, og de kunne bare ekspandere virksomheten i beskjeden grad. Samtidig klarte de ikke å levere fullt så mye som konkurrerende gruver. 

Attpåtil fikk de problemer med å overholde utslippskravene, noe som betydde at de raskt måtte finne en alternativ strømkilde. Og de hadde få alternativer. De kunne bruke mye penger på å oppgradere, vente på at det offentlige strømnettet skulle nå ut til dem, eller legge ned hele gruven. Men vi visste at vi kunne komme med en bedre løsning.

Prosjektfakta

30 %

Reduserte drivstoffkostnader

14 dager

Installasjonstid

Løsningen

En skreddersydd kraftforsyningsenhet som er bedre enn sikkerhetsstandardene

Vi dro til Prometheus Energy, som er en av de største leverandørene av flytende naturgass (LNG), og sammen la vi frem et alternativ som kunden ikke hadde vurdert før. Vi tar oss gjerne tid til å vurdere alle muligheter, også å samarbeide med andre selskaper når vi ser at det kan gi bedre resultater for kunden. Derfor konstruerte vi et midlertidig kraftverk på 3,6 MW med naturgass som drivstoffkilde. Og dermed forsvant alle bekymringene til kunden: Kostnadene, utslippsproblemene og mangelen på arealer til å utvide.

Sammen med Prometheus installerte vi to naturgassgeneratorer på 1,3 MW og én dieselgenerator på 1 MW i reserve, på bare 14 dager. Vi overgikk kravene i sikkerhetsstandarden og utstyrte hver enhet med brannvernsystemer og luftblokkeringssystemer. 

Aggreko – opplev forskjellen

Vi jobber med de beste folkene for å løse kundens utfordringer.

Resultatet

Kraft til å dekke kundens behov kombinert med reduserte drivstoffkostnader 

Bruk av flytende naturgass ga kostnadsbesparelser på mer enn 30 prosent og reduserte gruvens karbonutslipp til nesten null. Det midlertidige kraftverket oppfylte operatørens lastekrav med glans, og den ekstra effektive naturgasskraften ga dem attpåtil litt ekspansjonsmuligheter.

Gruvens vanskeligheter med tillatelser og manglende overholdelse av utslippsforskriften var historie, man fikk levert nok kraft til å drifte gruven uten å ty til en kostbar oppgradering, og kraftforsyningsenheten var fleksibel nok til at gruven kunne ekspandere videre hvis det ble behov for det.

«Det var tilfredsstillende å kunne dekke gruvens kraftbehov med en smart løsning, samtidig som man sparte penger»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg