Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Gullgruver

Sted Laverton, Vest-Australia

Utfordringen

Skifte ut gamle dieselmotorer med ny teknologi

Gold Fields skulle kvitte seg med de gamle dieselgeneratorene sine ved Granny Smith gullgruve i Laverton. Vi hadde prøvd ut forskjellige gassmotorer i 18 måneder. Samtidig ble det bygd en ny gassledning i nærheten. Behovet oppsto altså samtidig med at en bedre teknologi og en ny drivstoffkilde ble tilgjengelig. Da var tidspunktet perfekt for å gjøre noen endringer.

Vi foreslo et gasskraftverk på 22 MW som skulle forsynes med gass fra den nye gassledningen og drives av våre nye gassdrevne Osprey-motorer. Dette ville på sikt gi Gold Fields betydelige kostnadsbesparelser, samtidig som de reduserte karbonutslippene sine. 

Prosjektfakta

24 MW

energi produsert

20 fot

containere

80 000 / 6 år

reduksjon i CO2-utslipp

7,4 millioner

unser gull produsert

300 000

unser gull bare i 2015

Løsningen

Pålitelige Osprey-motorer 

Vår kapasitet til å bygge et høytrykks reduksjonsanlegg medførte at vi kunne redusere byggetiden og få reist det nye anlegget raskt. Det nye kraftverket reduserte gruvens CO2-utslipp med anslagsvis 80 000 tonn over seks år, noe som betyr at Gold Fields kan handle klimakvoter med australske Emissions Reductions Fund.

Ytterligere kostnadsbesparelser var mulig ved at de tok i bruk våre Osprey-motorer og 20 fots containere. Det at dieselgeneratorene erstattes av pålitelige gassdrevne motorer vil gi Gold Fields betydelige kostnadsbesparelser så lenge anlegget er i drift. 

Aggreko – opplev forskjellen

I utgangspunktet mener vi at alt er mulig, og det kombinerer vi med en vilje til å utforske nye teknologier.

Resultatet

Mye lavere drivstoffkostnader og CO2-utslipp

Vår kapasitet til å bygge et høytrykks reduksjonsanlegg medførte at vi kunne redusere byggetiden og få reist det nye anlegget raskt. Det nye kraftverket reduserte gruvens CO2-utslipp med anslagsvis 80 000 tonn over seks år, noe som betyr at Gold Fields kunne begynne å handle klimakvoter med australske Emissions Reductions Fund. Ytterligere kostnadsbesparelser var mulig ved at de tok i bruk våre Osprey-motorer og 20 fots containere.

Det at de gamle dieselgeneratorene ble erstattet av pålitelige gassdrevne motorer vil gi Gold Fields betydelige kostnadsbesparelser så lenge anlegget er i drift.

«Da det ble mulig å få gass fra rørledningen, leverte Aggreko den mest konkurransedyktige løsningen, kombinert med noen nyskapende fremgangsmåter som forbedret effektiviteten, reduserte kostnadene og ga oss en renere arbeidsrutine.»

Richard Weston Konserndirektør ,
Gold Fields, Australia

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg