Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Oljesandanlegg i Alberta

Sted Canada

Bransjer Olje og gass

Utfordringen

Tilrettelegge rask testing på et energiverk

Et fjerntligge oljesandanlegg i Alberta, Canada, ville utnytte de økonomiske og miljømessige fordelene ved et kogenerasjonsverk (kraft-/varmesystem). Anlegget produserte en mengde damp, og med kogenerasjonssystemet kunne de omdanne den til elektrisitet. Derfor bygget de et slikt system. 

Kogenerasjonsverket kunne ikke tas i bruk før det var grundig testet, men med utstyret de hadde på stedet, var det fare for at hele anlegget måtte stanses under testingen. De hadde bare tre måneder på å fullføre testene, så de ba oss om hjelp til å få jobben gjort.

Prosjektfakta

85 MW

Damp-kogenerasjonsanlegg

3 måneder

Testperiode

13,8 kV – 72 kV

Testområde

8

Lastbanker

Løsningen

En lastbankpakke tilpasset til testen

Vi utviklet en kompleks lastbanktest for å teste kogenerasjonssystemet omhyggelig. Det besto av 25 MVA resistive og reaktive lastbanker, og kunne reguleres fra 13,8 kV to 72 kV. På grunn av utformingen av oljesandanlegget, måtte vi plassere vårt system langt unna kogenerasjonsanlegget, og måtte derfor sette opp en 72 kV-strømmastforbindelse med en 30 MVA-transformator. Vi tok oss av alt, også administrasjon av underleverandører der dette trengtes. 

Aggreko – opplev forskjellen

Ofte fullfører vi prosjekter under budsjettet og raskere enn tidsplanen.

Resultatet

Anlegget besto testen på en rask, trygg og kostnadseffektiv måte 

Vi utførte grundige belastningstester på kogenerasjonsanlegget og kunne godkjenne det. For oljesandanlegget betød det at det nye strømsystemet trygt kunne tas i bruk. Ettersom vi tok oss av testingen, unngikk anlegget faren for stansing – som kunne gått hardt utover inntjeningen. Selv om oljesandanlegget lå flere hundre kilometer fra vår nærmeste base, kunne vi fullføre prosjektet i god tid innenfor tidsrammen på tre måneder – og under budsjettet. For anlegget var resultatet perfekt.

"Vi dro til dette svært avsidesliggende stedet med full tiltro til at vi skulle få gjort jobben raskt og trygt. Og det var akkurat det vi gjorde.

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg