Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Bitumenkjøling

Sted USA og Canada

Bransjer Olje og gass

Utfordringen

Bidra til å forhindre redusert produktivitet

En stort selskap innen fornybar energi i Fort McMurray i Canada stod overfor en potensiell krise innen temperaturstyring på tanklageret som blandet og tynnet ut bitumen. Når bitumen uttynnes får den lav viskositet, slik at den kan transporteres i rørledninger. Slik sparer man transportutgifter. Men prosessen er ikke uten risiko. Hvis blandingen ikke kjøles ned raskt nok, er det fare for at damper kan antennes. Det betyr en betydelig fare for liv og helse, og gjør at anlegget eventuelt må slås av. Uten effektiv og pålitelig kjøling ville kunden måtte redusere tempoet, og produktiviteten ville synke.

Prosjektfakta

6 MW

Kraft levert totalt

4 000 tonn

Produsert kjøleeffekt

18 °C

Temperaturreduksjon etter kjøling

192 000 bbd

Mengde fortynnet bitumen som ble kjølt

Løsningen

En kjølepakke som passer kundens behov

Den viktigste merverdien for kunden var bruken av vår velutprøvde prosesservice-designløsning. På kort tid hadde våre prosessingeniører kartlagt omfanget av prosjektet, modellert forholdene, simulert potensielle løsninger og satt opp kostnadsanslag. 

Etter en gjennomgang av planene bestemte kunden seg for å gjøre den midlertidige installasjonen til en permanent løsning, og engasjerte et byggefirma som tok seg av grovarbeidet. Vi samarbeidet tett med byggefirmaet og stilte med prosesspesifikasjoner, mannskap for mekaniske og elektriske konsepter, kjøleutstyr, teknisk støtte og prosjektledelse.

Aggreko – opplev forskjellen

Sette det riktige teamet på oppgaven for å få jobben gjort.

Resultatet

Blandingsprosessen tilbake i normal funksjon

Vi stilte med 4000 tonn kjølekapasitet drevet av 6 MW strøm, som fikk blandingsprosessen tilbake på et akseptabelt temperaturnivå. Det nye anlegget hadde kapasitet til å kjøle ned 192 000 bbd fortynnet bitumen 38 °C, sammenliknet med 56 °C tidligere, og fikk tankene tilbake til full kapasitet.

Våre serviceteknikere deltok aktivt i hvert eneste trinn av prosjektet. De sørget for den ekspertisen og kunnskapen som trengtes for å gjennomføre prosjektet og sikre at alle elektriske og mekaniske komponenter fungerte sammen i riktig rekkefølge og på riktig nivå. 

 

"Vi har ekspertisen for å utvikle og installere en løsning på få uker, uten behov for store investeringer."

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg