Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Styrenanlegg

Sted Golfkysten, USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Behov for avfuktet kaldluft under vedlikehold

En styrenprodusent ved Golfkysten i USA ville unngå klumpdannelse fra styren-metalloksidkatalysatoren under planlagt vedlikehold. Men det var ikke så lett å fjerne den fra reaktoren. Hvis katalysatoren ble utsatt for vann, ville den deaktiveres, noe som ville gå ut over produksjonen. 

Produsenten visste hva som måtte til. De trengte en vedvarende strøm av avfuktet kondisjonert luft som kunne passere gjennom reaktorene og varmevekslerne for å «dekke over» utstyret og beskytte katalysatoren. Og de visste hvem som kunne klare dette.

Prosjektfakta

25 dager

planlagt vedlikehold

-14 til -1 °C

duggpunkt

10–15 %

Relativ fuktighet

29,5 til 32 °C

Tørrkuletemperaturer

Løsningen

Spesifikke fuktighets- og temperaturintervaller opprettholdt i ti dager

Vi skalerte opp løsningen Vi konstruerte et system for å levere en jevn luftstrøm med et duggpunkt på -14 til -1 °C, 10 til 15 prosent relativ fuktighet og en tørrkuletemperaturer på 29,5 til 32 °C. Disse intervallene ble opprettholdt i alle de ti dagene det tok å fjerne katalysatoren.

I fase to av prosjektet reduserte vi volumet på luftstrømmen mens raffineriet utførte inspeksjoner, reparasjoner og lasting av ny katalysator. I tillegg leverte vi luftkondisjonering til de 13 brønnene som sto åpne under prosessen.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi vet hvor viktig det er å oppfylle strenge krav til oppvarming og avkjøling, også under vedlikehold.

Resultatet

Katalysator beskyttet av kondisjonert luft

Styrenprodusenten kunne fortsette vedlikeholdsarbeidet uten å være redd for å skade styren-metalloksidkatalysatoren. Takket være «teppet» av kondisjonert luft som vi kanaliserte over reaktorene, varmevekslerne og rørledningen, ble produksjonen opprettholdt, og prosjektet forløp som det skulle. 

Aggreko Process Services samarbeidet tett med produsenten hele veien. De stolte på vår ekspertise og hjalp oss å plassere utstyret der det trengtes for å få jobben gjort. Det var virkelig god laginnsats.

«Dette var en sjansespill. Med så små marginer for temperatur og luftfuktighet var det ytterst viktig å ha rett utstyr til rett tid og på de rette stedene.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg