Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Raffineri i Mexicogolfen

Sted USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Kjøle ned koksmateriale for å unngå nedstenging av raffineriet 

Det er raffineriets oppgave å unngå driftsstans for enhver pris. Men når koksenheten skal stå stille i seks uker, må man ha en plan for å håndtere produksjonen lenger opp på linjen, ellers blir man nødt til å stenge hele raffineriet. 

Dette var situasjonen for et stort raffineri på Gulfkysten i USA som bearbeider mer enn 300 000 tønner råolje til bilbensin, flybensin og diesel hver dag. Koksenheten skulle vedlikeholdes, og med mindre man fant en trygg metode for å lagre destillasjonsresten som hver dag mates inn i koksverket, måtte hele raffineriet stenges. Men det er en stor utfordring å lagre råmaterialet til et koksverk som holder en temperatur på hele 315 °C.

Prosjektfakta

315 °C

Opprinnelig temperatur på koksmateriale

65 °C

Endelig temperatur på koksmateriale

6 uker

driftsstans

300 000 tønner

råolje bearbeides hver dag

Løsningen

Et system av raffinerikvalitet som kjøler ned koksmaterialet fra 315 °C til 65 °C 

Vi konstruerte et komplisert kjøleanlegg som dekket alle behovene ved raffineriet. Ved hjelp av varmevekslere, kjøletårn og kjølevannpumper av raffinerikvalitet kunne vi kjøle ned koksmaterialstrømmen til bare 65 °C. Destillasjonsrest som kjøles ned, tykner. For å redusere viskositeten og bedre varmeoverføringen brukte vi diesel som destillattynner. Da destillasjonsresten var avkjølt, kunne den kjøres bort og lagres i tanker. 

Og da koksverket var driftsklart igjen, var det bare å reversere prosessen – lagret koksmateriale ble ført tilbake til anlegget og varmet opp igjen. 

Aggreko – opplev forskjellen

Konstruere og levere utstyr og anlegg av raffinerikvalitet.

Resultatet

Nedstenging ble unngått, og man sparte kostnader ved å leie

Raffineriet lagret koksmaterialet på en trygg måte ved å bruke et midlertidig kjølings- og lagringssystem. Dermed kunne råolje- og vakuumenhetene lenger oppe på produksjonslinjen holdes i gang mens koksverket var inaktivt, slik at man reduserte kostnadene som følge av nedetiden. 

Koksverket må stoppes for vedlikehold hvert fjerde eller femte år. Kunden var så imponert over hvor mye de sparte ved å leie utstyr av Aggreko, at de i stedet for å bygge sitt eget, nå ber oss ta hånd om driftsstansen for alle koksverkene sine.

«Det å kjøle ned koksmateriale til en håndterbar temperatur er gjennomførbart når man har tilgang til rett utstyr og får eksperthjelp.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg