Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Raffineri i Midtvesten

Sted USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Store skader og kostnader som følge av tunge hydrokarboner 

Det er utrolig hvor stor skade noen få tunge hydrokarboner kan forårsake. 50 millioner dollar var allerede gått tapt, og raffineriet i Midtvesten måtte desperat finne en løsning på et vanskelig problem med resirkulasjonsgasskretsen sin. 

Problemet var ganske kinkig: Temperaturen i lavtrykksseparatoren var feil, og den klarte ikke å skille hydrokarboner og hydrogengass fra den oppgraderte nafta-hydrogengassen. Den høye temperaturen hindret tyngre hydrokarboner i å kondensere, noe som i sin tur skapte problemer nedstrøms. Raffineriet led betydelig av nedetiden og tapte store beløp.

Prosjektfakta

$ 50 millioner

allerede avskrevet i tap

90 %

redusert inntakstemperatur

13 %

over dimensjonert yteevne

Løsningen

Glykol kjøler ned hydrokarbonene til rett tid og på rett sted

Raffineriet måtte kondensere de tyngre hydrokarbonene i separatoren i stedet for i rørene lenger ned på linjen.

Vi satte i gang med å konstruere et system som skulle få raffineriet opp og i gang igjen. Vi brukte den eksisterende varmeveksleren, men i stedet for å kjøle ned anlegget med vann, brukte vi vår egen løsning med resirkulert glykol fra en luftkjølt kjøler. Den kunne lett håndtere endringene i omgivelsestemperatur som følge av årstidene, og som frem til da hadde ødelagt for kondenseringen.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi løser kompliserte kjøleproblemer på unike områder.

Resultatet

God og pålitelig nedkjøling, ingen økonomiske tap 

Gassen som gikk inn i separatoren, ble kjølt ned fra ca. 121 °C til bare 4,4 °C med en dimensjonert yteevne på 4,3 millioner British Thermal Units (BTU) per time. Den maksimale yteevne på 4,87 BTU per time var 13 prosent høyere enn prosjektets dimensjonerte yteevne. Dermed kunne hydrokarbonene kondensere og fanges i stedet for å havne lenger ned på linjen og forstyrre andre systemer. 

Alt i alt betydde dette at raffineriet unngikk ytterligere skader på resirkulasjonsgasskretsen og slapp unna store regninger for vedlikehold. Kjølingen bidro også til å forbedre ytelsen til lavtrykksseparatoren, slik at den kunne gjøre en bedre jobb med å rense den oppgraderte nafta-hydrogengassen.

«Man trenger omfattende kunnskaper for å konstruere optimale systemer for de forskjellige gassene som beveger seg rundt i et raffineri. Vi i Aggreko har denne kunnskapen til overmål.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg