Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Kjemisk produsent

Sted USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Skynde seg og skifte en ødelagt kjøler

Et kjemisk produksjonsanlegg ved den amerikanske Golfkysten opplevde at en kjøler fikk en kritisk feil, slik at hele anlegget ble satt ut av drift. En driftsstans som dette kan koste mange dollar i minuttet, og anleggssjefen anslo kostnaden til 1 000 000 dollar per døgn. Derfor måtte man sette alle kluter til for å bytte kjøleren så raskt som mulig.

Situasjonen ble ekstra vanskelig fordi feilen oppsto i helgen, og dermed fryktet man at man ikke ville få på plass en kjøler med stor nok kapasitet før på mandagen. Men vi har ingen problemer med å hjelpe til utenom vanlig kontortid når mye står på spill, så vi tok oss av saken med en gang.

Prosjektfakta

12 timer

Tiden det tok å skifte ut kjøleren

$ 1 000 000 (ca. 8 000 000 NOK) per døgn

Estimert kostnad ved nedetid

1 måned

Driftstid for reservekjøler

Løsningen

Et kjølesystem støttet av ekstern overvåking

Vi fikk på plass en reservekjøler med en 1500 kW generator innen tolv timer, sammen med systemet Aggreko Remote Monitoring (ARM). Kunden mente i utgangspunktet at den nye kjøleren bare skulle være i drift i to døgn, men det ble bruk for den i en hel måned fordi det tok så lang tid å reparere den ødelagte kjøleren. 

Vi visste at reservekjøleren måtte vedlikeholdes etter 14 dager, men etter tolv dager varslet ARM-systemet teknikerne våre om at generatoren var i drift, men ikke belastet. Vi ringte kunden og fikk vite at raffineriet hadde stoppet belastningen av generatoren for å utføre kritiske elektriske reparasjoner. Da benyttet vi anledningen til å sende noen teknikere for å utføre det nevnte vedlikeholdet, slik at kunden slapp å stanse anlegget nok en gang to dager senere. 

Aggreko – opplev forskjellen

Vi dekker kundens behov på en proaktiv måte.

Resultatet

Rask og proaktiv respons sparer kunden for millioner av dollar

Vår raske respons og raske mobilisering av en nødkjøler midt i helgen sparte kunden for millioner av dollar i tapt produksjon. Vi sparte dem for enda mer penger ved å benytte anledningen til å utføre service på kjøleren da generatorene plutselig ble stanset, i stedet for å vente på tidspunktet for det planlagte vedlikeholdet.

«I dette tilfellet var tid penger – mye penger – og vi visste at vi måtte jobbe raskt for å få på plass reservekjøleren.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg