Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Stort petrokjemisk anlegg

Sted USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Opprettholde sikkerheten under en sikkerhetsoppgradering

Hvordan holder man anlegget trygt mens man utfører vedlikehold på sikkerhetsutstyret? Dette var utfordringen vi fikk fra et av verdens største petrokjemiske anlegg, da de skulle oppgradere lavspenningstavlen og motorkontrollrommene (MCC) sine. Lavspenningstavlen skal sørge for at anleggsarbeiderne kan betjene maskineriet på en trygg måte, mens motorkontrollrommene bidrar til å beskytte personalet og utstyret mot risikoer, f.eks. elektriske lysbuer. For å unngå kostbar nedetid trengte de et kraftverk som kunne gjøre det samme arbeidet på midlertidig basis, og holde anlegget trygt og i drift mens arbeidet pågikk.

Prosjektfakta

Dag 1

Tett samarbeid fra dag 1

24 timer per døgn

Ekstern overvåking i sanntid

Null nedetid

Vellykket gjennomføring av planlagt vedlikehold

10 MW

Toppeffekt levert av systemet vårt

Løsningen

En god løsning fra start til slutt

Vi jobber oss inn til kjernen av problemet og finner ut nøyaktig hva kundene trenger, særlig når jobben er så komplisert og kritisk som denne. Ingeniørene våre gjorde seg kjent med anleggsarbeidernes planer og det elektriske anlegget, slik at de kunne utvikle det rette systemet for jobben. Arbeidet innebar å analysere belastningsbehovene til hver tavle og konstruere en avbruddsfri kraftforsyningsenhet som var tilpasset svingningene i belastningen, overgå anleggets sikkerhetsstandarder og følge den nasjonale elforskriften (NEC).

Gjennom hele prosjektets gang ble det gjennom tjenesten Aggreko Remote Monitoring (ARM) sendt ut belastningsdata og andre vitale data fra generatorene til Remote Operations Centre (ROC) i sanntid. Dette ga ingeniørene våre en fortløpende oppdatering av utstyrets ytelse, slik at de kunne forutse problemer, analysere dataene og finne beste praksis og fremtidige kostnadsbesparelser. 

Aggreko – opplev forskjellen

Det blir tatt hånd om fra det øyeblikket du tar i telefonen.

Resultatet

Null nedetid og starten på et partnerskap

Takket være systemet vårt kunne vi gjennomføre det planlagte vedlikeholdet helt uten driftsstans, slik at kunden slapp å tape inntekter. Prosjektet var så vellykket at anleggsteamet nå ringer oss hver gang de skal vedlikeholde det elektriske anlegget.

Det krevde mye forskning og samarbeid å utvikle det beste systemet, men det å få tingene gjort på riktig måte var avgjørende for at kundens operasjoner skulle gå knirkefritt.

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg