Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Stort raffineri

Sted USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Redusere fakkelgassutslipp under en oppgradering

Et større raffineri forberedte en større overhaling som følge av strengere miljøforskrifter. Større overhalinger er risikable, og selskapet visste at fakling – brenning av overflødig gass – var noe man måtte ta hensyn til under avstengings- og oppstartsprosessene. Gassgjenvinningsanlegget kan bli overbelastet, noe som vil bremse opp det som allerede er en stor, komplisert og dyr operasjon. Raffineriet så etter en partner som kunne hjelpe dem med omfattende kunnskaper om prosessen, utstyr av raffinerikvalitet og allsidig ekspertise.

Prosjektfakta

32 %

Utslippsreduksjon

6 uker

Installasjonstid

Løsningen

Lokal ekspertise og utstyr av raffinerikvalitet

Vi sendte ut spesialteamet vårt for å gi råd om hvordan man kunne forbedre operasjonene og håndtere miljøspørsmål. Teamet samarbeidet med raffineriets sjefsingeniører for å lage en pakke som kunne fungere sammen med anleggets eksisterende infrastruktur, unngå at faklingssystemet ble overbelastet og redusere opprenskingstiden og oppstartstiden.

På under seks uker hadde vi installert varmevekslere, mottakere, pumper, generatorer og elektrisitetsforsyning. Det ble inkludert lokale rådgivningstjenester og et team med lokale teknikere som skulle bistå under oppstartsprosessen, med prosjektorganisering og opplæring av raffineriets personale for å gjøre dem kjent med installasjonen. 

Aggreko – opplev forskjellen

Aggreko Process Services tilbyr et team av miljøeksperter.

Resultatet

Utslippene redusert med 90 % i forhold til tidligere oppgraderinger

Takket være gode administrative evner og operativ ekspertise kunne vi konstruere og levere en løsning som gjorde det mulig for raffineriet å redusere faklingen under en større overhaling. 

Pakken kjølte ned, kondenserte og samlet opp det meste av dampen i avlastingssystemet og reduserte lasten, noe som ga en utslippsreduksjon på 90 % sammenliknet med tidligere oppgraderinger. Dermed sparte kunden tid og penger, samtidig som miljøbelastningen ble vesentlig redusert.

«Ved å bruke Aggrekos utstyr, prosjektering og stedlige støtte klarte vi å nå målene våre på kortere tid, noe som er gunstig hver gang det skal utføres planlagt vedlikehold.»

Nedstengingsingeniør

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg