Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Ammoniakkfabrikk i Sørøst-Asia

Sted USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Øke nitrogenstrømmens hastighet om sommeren

Ammoniakkproduksjon krever en tilførselsforhold for hydrogen/nitrogen på 3:1. Ved unøyaktige blandingsforholdene vil ammoniakkproduksjonen fort gå i stå. 

Nitrogen hentes fra luften utendørs og mates inn i reaktoren via en stor kompressor. Men om sommeren er luften mindre tett, noe som gir en svakere luftstrøm og mindre ammoniakkproduksjon.

En måte å få opp produksjonen på er å kjøle ned luften når den går inn i kompressoren. Dette hadde produsentene allerede prøvd, men kjølesystemet var upålitelig og klarte ikke å håndtere den nødvendige luftstrømmen. Kunne vi lage et kjølesystem som fikk strømningshastigheten opp på vinternivå når temperaturene steg til hele 40 °C?

Prosjektfakta

40 °C

Høyeste sommertemperaturer

48 000-50 000 lbs/h

Oppnådd strømningshastighet

10 tonn per døgn

Ammoniakkproduksjon etter installasjon

Løsningen

To-trinns system for å kjøle uteluften 

Ingeniørene i Aggreko Process Service (APS), som er spesialister på temperaturstyring, gikk gjennom et par forskjellige scenarioer og fant ut at den mest effektive måten å motvirke de høye sommertemperaturene på, og den påfølgende reduserte strømningshastigheten, var å bygge et to-trinns system som kunne kjøle ned uteluften.

Vi konstruerte derfor en luftkondisjoneringsenhet som kjølte ned uteluften i egne filterhus. Når luften i filterhusene falt til 10–12,8 °C, ble den ført videre inn i kompressorene. Systemet ble konstruert for å unngå trykkfall etter at kompressoren har tatt imot den avkjølte luften. 

Aggreko – opplev forskjellen

Vi gjør mye mer enn å leie bort utstyr til kundene. Vi bidrar med ekspertkunnskap for å løse problemene deres.

Resultatet

Produksjonen tilbake på 38 000 tonn per døgn 

To-trinnssystemet økte luftmassestrømmen til anslagsvis 5500–7500 lbs/t, noe som økte strømningshastigheten til vinternivå, som ligger på rundt 48 000–50 000 lbs/t, selv da utetemperaturen føk i været. 

Kunden var svært glad for arbeidet til ingeniørene våre, som bidro med prosesskunnskap og ekspertise i tillegg til riktig utstyr. Den integrerte pakken fikk ammoniakkproduksjonen opp på 38 tonn per døgn, et betydelig bidrag til fabrikkens fortjeneste. 

Kjøleenhetene ble satt på plass med minimale avbrudd og nedetid for fabrikken.

«Det var tilfredsstillende å kunne løse kundens kjøleproblem og hjelpe dem tilbake i full produksjon bare i løpet av noen dager.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg