Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Stort amerikansk raffineri

Sted West Texas, USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Rask etablering av kraftforsyning til nødvedlikehold

Vi ble kontaktet av et av de største raffineriene i USA, som trengte å utføre vedlikehold på et kjelesystem i en enhet for katalytisk krakking (FCCU), men ikke hadde nok strøm til å drive reserveenhetene. Saken var presserende. Hvis kjelene ikke kan brukes, vil ikke olje-til-bensin-prosessen virke, og anlegget blir ustabilt. De ba oss levere dieselgeneratorer for å skaffe mer kraft, mens de demonterte og skiftet ut det gamle systemet. 

Prosjektfakta

4 x 300 kW

Naturgassgeneratorer

24/7

Døgnberedskap

$ 985 000 (ca. 7 800 000 NOK)

Estimerte kostnadsbesparelser

40–50 %

Gjennomsnittlige besparelser med naturgass

Løsningen

Utnytte raffineriets egen naturgass

Etter mer enn 50 år i bransjen finner vi ofte effektive løsninger som kundene selv ikke har tenkt på. Så da vi foreslo å bruke gassgeneratorer i stedet for diesel, var ingeniørene ved raffineriet takknemlige for anbefalingen. Gass er renere å bruke og dessuten 40–50 % billigere. Og siden raffineriet hadde sin egen rørledning, var dette en logisk løsning på problemet. Dermed kunne vi raskt levere og installere fire naturgassgeneratorer à 300 kW, sammen med alle fordelingspanelene med tilhørende utstyr.

Vår spesialtekniker jobbet med raffineriets gassledning på stedet og var personlig tilgjengelig 24/7 i hele prosessen.

Aggreko – opplev forskjellen

Kundene våre vet at vi får jobben gjort, og enda mer.

Resultatet

Null nedetid, store kostnadsbesparelser og mindre utslipp

Gassgeneratorene leverte nok kraft til å holde raffineriet i gang under vedlikehold av FCCU-anlegget. Og ikke nok med det: Ved å bruke egen gass i stedet for diesel sparte anlegget rundt $ 385 000 i brenselkostnader, i tillegg til at de forurenset mindre.

«Kunden ba om dieselgeneratorer, men siden det fantes gassledninger på stedet, skjønte vi at det var et bedre alternativ. Dermed sparte raffineriet nesten én million dollar.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg