Ta kontakt med oss

Contact Us

Oljeraffineri

Storbritannia

Utfordringen

Kjøling av hydrokarbon-nedbryting i sommervarmen for å optimere produksjonen

Et stort oljeraffineri i Storbritannia måtte optimere produksjonen for å imøtekomme økt etterspørsel. Men ettersom effektiviteten på tørrkjølerne sank i sommervarmen, økte temperaturen for hydrokarbon-nedbrytingen i alkyleringsenheten.

Dermed ble det dannet vanndamp som kunne skapt overtrykk i Butamer-tanken. Dessuten risikerte man at den ble overført til neste raffineringstrinn, der beholderne kunne ruste og raffineringsprosessen bli forstyrret.

Den overflødige vanndampen måtte fjernes, noe som var lite miljøvennlig.

Vi måtte derfor finne en måte å kjøle ned hydrokarbon-nedbrytingsstrømmen for å holde dampen under kontroll, slik at produksjonen kunne optimeres for å møte etterspørselen.

Prosjektfakta

1,4 MW

Ekstra kjølekapasitet

1

Kjøletårn

1

Rør- og platevarmeveksler

0 timer

Tid som gikk tapt i produksjonen

Løsningen

Ektra kjøling for å forhindre damputvikling og fakling

Spesialistene fra Aggreko Process Services (APS) utviklet en skreddersydd supplementær kjølepakke for å støtte raffineriets egne tørrkjølere.

Vi fant et egnet inngrepspunkt i anlegget og koblet til vår egen spesialtilpassede rør- og platevarmeveksler. Vi koblet den så til et kjøletårn for å lede bort store mengder varme uten å ta opp mye plass på stedet.

Pakken sørget for opptil 1,4 MW ekstra kjølekapasitet. Den reduserte dessuten temperaturen på iC4-kjølemiddelet, og forhindret oppbygging av trykk og damp i Butamer-tanken.

Utstyret var i drift i de varmeste sommermånedene for å supplere det eksisterende anlegget – og uten å forstyrre produksjonen i raffineriet.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi holder produksjonen i gang så du kan gjøre kundene tilfredse.

Resultatet

Faklingen ble stoppet og produksjonen optimert

Vår supplementære kjølepakke sørget for at raffineriet kunne fortsette den vanlige driften uten å bekymre seg for effekten i tørrkjølerne. De trengte ikke avfakle damp, og produksjonen ble derfor mer miljøvennlig.

Det var heller ingen avbrudd i produksjonen – raffineriet kunne i stedet øke produksjonen for å imøtekomme økt etterspørsel.

"Vår pakke med kjøletårn og varmevekslere var en fremragende løsning på raffineriets kjøleproblem."

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg