Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Raffineri i Mid-Continent-regionen

Sted USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Finne et pålitelig brennstoff med lavt utslipp under vedlikehold av raffineri

Et raffineri midt inne i USA skulle gjennomføre en betydelig overhalings- og vedlikeholdsprosess, men var bekymret for de økte utslippene det ville medføre. Til liknende vedlikeholdsoperasjoner hadde man tidligere brukt diesel, men selskapets miljøansvarlige ville gjerne finne alternativer, siden diesel medfører høye utslippsnivåer.

De var også opptatt av kraftkildens pålitelighet ved reduksjon av varmebelastningen: Dette er en prosess man ikke ønsker å stoppe når den først er satt i gang, fordi det kan få store ringvirkninger for andre aktiviteter og folk. Hva slags kraftforsyning kunne vi foreslå, som ville dekke alle disse kompliserte og sammenhengende kravene?

Prosjektfakta

80 %

Reduserte utslipp av nitrogenoksid

$ 250 000 (ca. 2 000 000 NOK)

Reduksjon i brenselkostnader

75 % Mindre vedlikehold

Naturgassgeneratorer sammenliknet med dieselgeneratorer

Løsningen

Skifte ut dieselgeneratorer med naturgassgeneratorer

Raffineriet ble fascinert av vårt forslag om å skifte til naturgass som brennstoffkilde. Vi kunne nemlig påpeke at det ville redusere utslippene deres og spare dem for penger. 

Vi utarbeidet en omfattende skisse av den innovative tilnærmingen og presenterte de nødvendige planene. Kunden ga grønt lys, og vi gikk i gang med å bytte ut dieselgeneratorene med gassgeneratorer. Aggreko Remote Monitoring (ARM) ble brukt til å overvåke opplegget for hele vedlikeholdsarbeidet. Dette var særlig viktig under reduksjon av varmebelastningen.

Hele prosjektet ble gjennomført uten problemer. Det ble spart både penger og utslipp, og kunden kunde reise fornøyd hjem.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi leverer mye mer enn utstyret dere trenger. Vi gir dere også råd om miljøspørsmål og finner ut hvordan dere kan forbedre operasjonene deres.

Resultatet

Reduserte utslipp, økte besparelser 

Naturgassgeneratorene reduserte utslippet av nitrogenoksid (NOx) med 80 prosent, noe som var en stor forbedring for et raffineri som kjemper for å holde seg innenfor de tillatte utslippsverdiene. 

Raffineriet sparte $ 250 000 i brennstoffkostnader, samtidig som de slapp all logistikken med å få diesel tilkjørt regelmessig, og risikoen for dieselsøl. Dessuten må gassgeneratorene ikke vedlikeholdes oftere enn hver 30. dag, mot dieselgeneratorene, som må vedlikeholdes to til tre ganger så ofte. Mindre tid til vedlikehold medførte kostnadsbesparelser og at man får mer tid til å drive support.

«Vi hjalp raffineriet med å finne den beste brennstoffkilden og satte i verk en plan for fremtidig vedlikeholdsarbeid.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg