Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Stort raffineri

Sted USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Større plass, bedre sikkerhet – mindre utslipp

Et stort raffineri skulle vedlikeholde en reaktor for katalytisk krakking (FCC) og trengte mer strøm til for- og ettersveisingen. Men raffineriet hadde strenge kriterier basert på tidligere erfaringer med midlertidig strømforsyning. 

Først og fremst var plassen viktig. Og av sikkerhetshensyn ønsket de ikke at tankbilene skulle komme i nærheten av FCC-reaktoren. Dessuten måtte man tenke på utslippene – det siste de ønsket, var at utslippene fra generatoren skulle gi utslag på karbonmonoksidmonitorene og tvinge dem til å stanse arbeidet. Raffineriet var åpne for nye ideer for å løse disse utfordringene.

Prosjektfakta

11,2 millioner NOK

Spart i brennstoff- og generatorkostnader

17 MW

Midlertidig strømforsyning

18 %

Mindre utslipp enn forventet

Løsningen

17 MW kraft trygt levert 

Vi liker å løse kraftproblemer som dette. Det finnes alltid en løsning – man må bare vise motparten at man kan oppnå utmerkede resultater ved å gjøre ting annerledes. 

I dette tilfellet plasserte vi en 17 MW kraftforsyningsenhet på en ledig plass i nærheten av – men ikke for nær – FCC-reaktoren. Så la vi kabler mellom de to stedene. Vi konfigurerte systemet for å øke generatorspenningen til 4160 V, som skulle leveres til FCC-reaktoren, som vi deretter nedjusterte til 480 V til bruk inni anlegget. Dermed kunne vi både berolige kunden og hjelpe dem å spare penger, samtidig som vi skapte et system med energioverskudd.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi er opptatt av å lage skreddersydde energiløsninger som kan dekke kundens behov, hva det enn måtte være.

Resultatet

Over $ 1,4 millioner i besparelser – bedre sikkerhet, mindre utslipp

Det var ganske opplagt at vi oppfylte alle kriteriene til anlegget. Ved å plassere den midlertidige kraftforsyningsenheten unna FCC-reaktoren ble anleggsplassen sikrere. Karbonmonoksidutslippene var ikke lenger noe problem – faktisk ble de 18 prosent lavere enn forventet. Og ved å bruke færre generatorer med høyere effekt sparte vi både drivstoff- og generatorkostnader. Faktisk sparte vi til slutt raffineriet for hele 1,4 millioner dollar.

«Vi samarbeidet med anleggets ingeniører for å hjelpe dem å oppfylle kommunens sikkerhetskrav, og for å se fordelene ved å plassere kraftforsyningen langt nok unna FCC.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg