Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Raffineri i det sørlige USA

Sted USA

Bransjer Petrokjemisk industri og raffinering

Utfordringen

Diagnostisere og bremse de økende brennstofftemperaturene

Et amerikansk raffineri oppdaget at et av dieselproduktene deres ikke ble godt nok nedkjølt, og antok først at den siste varmeveksleren hadde sviktet. De ville helst slippe å stenge hele anlegget for å skifte varmeveksleren, og de ville heller ikke redusere mengden diesel som strømmet gjennom den, siden det ville gå ut over den planlagte produksjonen.

Raffineriet antok at det ville hjelpe å øke kjølekapasiteten og ba oss levere en 400 tonns kjøler med lukket kretsløp. Men selv ikke det løste problemet.

Prosjektfakta

400 tonn

Kjølerens kapasitet

OTC

Once-through cooling (kjøling med éngangsgjennomløp)

Løsningen

En 400 tonns kjøler med éngangsgjennomløp 

Da det ikke virket med den 400 tonn tunge kjøleren, spurte vi om ekspertene våre kunne få evaluere situasjonen. Etter å ha gått gjennom dataene anbefalte vi en ukonvensjonell løsning: Å sende avløpsvannet tilbake til kjølevanntårnet.

Dette var ukonvensjonelt fordi det mest effektive i 95 % av tilfellene er å bruke en kjøler med lukket kretsløp. Men her viste beregningene våre at man trengte en annen løsning. Kunden godtok anbefalingen vår, og systemet ble konfigurert for kjøling med éngangsgjennomløp (OTC). Dette virket, og dieseltemperaturen falt til et trygt nivå.

Aggreko – opplev forskjellen

Våre ekspertråd hjelper kundene å finne de rette løsningene

Resultatet

En uvanlig løsning på et vedvarende problem.

Rask respons og en kreativ tilnærming fra våre ingeniører og konstruktører sparte kunden for frustrasjonen ved et problem som viste seg å være vanskelig å løse. Dermed unngikk kunden merkostnadene ved å bruke flere kjøleenheter, og de slapp å stenge ned anlegget for å skifte ut varmeveksleren. I stedet kunne de komme raskt i gang med å gjenoppta normal produksjon.

«Vi ble valgt på grunn av vår tekniske ekspertise, men også fordi vi yter ekstra service, som da vi løste raffineriets kjøleproblem etter en lokal gransking.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg