Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Stort atomkraftverk

Sted USA

Bransjer Energileverandører

Utfordringen

En nedkjøling som ikke kunne mislykkes

Alt utstyr trenger vedlikehold, men i et atomkraftverk er det ikke rom for feil. Så da en kunde trengte å få utført service på kjølevannsystemet sitt, ba de oss om hjelp. Kjølevannsystemets oppgave er å holde en bestemt temperatur i brenselbassenget (spent fuel pool – SFP), men under vedlikeholdet ville bassenget skilles fra den spesielle varmeveksleren (SFPHX), slik at bassenget ikke lenger kunne kjøles ned.

Siden nedetid ikke var noe alternativ, måtte vi finne en måte å fjerne opptil 26 MMBtu/h fra SFPHX mens kjølevannsystemet var frakoblet – og det var ingen liten oppgave. En annen utfordring var plassen. Området var ikke stort, så uansett hvilket system vi valgte, måtte det være svært kompakt for å få plass. 

Prosjektfakta

100 % kritisk

Kjølingen av brenselbassenget kan ikke stoppes når som helst

26 MMBtu/h

Mengden varme som måtte bort

2

Midlertidige kjøleenheter til brenselbassenget

Null nedetid

Under vedlikehold av kjølevannsystemet (CCW)

Løsningen

Et komplett system i to deler

Vi satte inn kjøleenheter, generatorer og kjøletårn i tillegg til brenseltanker, pumper og andre komponenter, og bygde et midlertidig kjølesystem til brenselbassenget som skulle holde prosessene i gang på en sikker måte mens kjølevannsystemet ble vedlikeholdt. 

Av hensyn til det begrensede området delte vi systemet inn i to mindre enheter som kunne operere uavhengig av hverandre og håndtere 100 % av belastningen hvis det ble behov for det. Disse enhetene ble plassert flere titalls meter fra hverandre, og med en ledning mellom seg til å transportere vann til hele anlegget.

Aggreko – opplev forskjellen

Kundene våre må ha full tillit til systemene sine. Det er derfor vi er her.

Resultatet

Normal drift uten nedetid

Prosjektet ble en ubetinget suksess helt uten driftsavbrudd. Da kjølevannsystemet var reparert og i gang igjen, avviklet vi det midlertidige kjølesystemet, og så fortsatte driften som normalt. 

«Det var utrolig viktig at vi gjorde dette på rett måte. Kunden visste at vi hadde det nødvendige utstyret, erfaringen og øyet for detaljer for å få jobben gjort.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg