Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Atomkraftverk

Sted Canada

Bransjer Energileverandører

Utfordringen

Reservestrømforsyning for et atomkraftverk

Når man skal koble ut nød-dieselgeneratorene ved et atomkraftverk har man ikke råd til bare «nesten» å lykkes. Et atomkraftverk i Canada ønsket å koble ut nødgeneratorene sine for å oppdatere dem. Da krevde de strenge forskriftene til det canadiske atomsikkerhetsrådet (CNSC) at de ikke bare hadde en strømforsyning i reserve, men også «en reserve til reserven».

De trengte en leverandør som kunne levere generatorene, og som hadde kunnskapen og utstyret som skulle til for å finteste systemet. For man kan ikke ha et reservesystem som svikter under en nødssituasjon.

Prosjektfaktafil

4 MW

Nødstrøm

Z4 QA gradering

sikkerhetsgradering tildelt av kontrollørene

Løsningen

Et system utviklet for å levere 4 MW nødstrøm 

Ekspertene våre utviklet et system med generatorer, spesialbygde brytere og drivstofftanker, samt transformatorer som leverte 4 MW kraft. Så testet vi systemet i det midlertidige testanlegget ved å kjøre det gjennom ulike trinn med simulerte kraftnivåer. Og det taklet det med glans. 

Men da vi ikke var fornøyd med det, testet vi det om igjen på stedet for å forsikre oss om at det fungerte både med strømforsyningen og med anleggets egne dieselsystemer. Og nok en gang fungerte det feilfritt. Attpåtil fikk vi bekreftet at vi hadde gjort en god jobb da CNSC ga oss en av de høyeste sikkerhetsgraderingene det er mulig å oppnå.

Aggreko – opplev forskjellen

Vår erfaring fra atomkraftindustrien gjør at vi vet hvordan man utvikler systemer med tanke på etterlevelse.

Resultatet

Systemet besto testene – og ble tildelt en høy sikkerhetsgradering 

Vi påtok oss arbeidet med å få prosjektet forskriftsmessig utført, herunder med egnet opplæring, tekniske sertifiseringer og all nødvendig dokumentasjon for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det ga kunden mulighet til å fortsette arbeidet med å planlegge oppgraderingen til nød-dieselgeneratorer uten å bruke ressurser på det viktige, men tidkrevende arbeidet med etterlevelse. 

Den CNSC-sertifiserte kvaliteten på systemet og den omfattende testingen ga kunden en forvissning om at reserveløsningen ville fungere i tilfelle det oppsto en nødssituasjon. Samtidig unngikk man eventuelle bøter for manglende etterlevelse.

«Vi måtte se på testresultatene for å vite om prosjektet ville lykkes. Vi har prøvingsanlegg og testeksperter over hele kloden, noe som gjør oss til en ideell partner for atomkraftindustrien.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg