Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Machu Picchu kraftverk / Santa Teresa vannkraftverk

Sted Cuzco, Peru

Bransjer Energileverandører

Utfordringen

Levere strøm 3400 meter over havet

Cuzco ligger i Andesfjellene, 3400 meter over havet. Det er et kulturelt og kommersielt reisemål for turister som vil besøke Machu Picchu, som står på verdensarvlisten. Her er elektrisiteten helt avgjørende, for den holder den lokale økonomien og lokalsamfunnet i gang. 

Så da samkoblingen mellom Machu Picchu kraftverk og Santa Teresa vannkraftverk truet med å stoppe strømforsyningen i 45 dager, ble vi kontaktet av peruanske myndigheter, som ba oss levere en midlertidig strømforsyning. Vi visste at det ville bli en utfordring å flytte utstyr over Andesfjellene og montere det så høyt oppe, men det var vi innstilt på å klare.

Prosjektfaktafil

45 dager

med behov for midlertidig strømforsyning

3400 meter

over havet

1105 km

ble utstyret transportert

20 MV + 10 MW

strømstyringsplaner levert

Løsningen

Spesialbygd for høyden  

Vi fraktet utstyret 1105 km over land, gjennom vanskelig terreng, og leverte det på bare fem dager. Kunden ønsket to installasjoner: én på 20 MW og én på 10 MW. Det var ikke noe problem. Vi brukte forskjellige antall generatorer, transformatorer og drivstofftanker til anleggene, men det var høyden som var den største utfordringen. 

Generatorer yter best ved havnivå, så ingeniørene måtte ta hensyn til høyden over havet (med såkalt «underbelastning»). Normalt blir ytelsen redusert med cirka 10 prosent for hver 1000. meter, men ved hjelp av våre nyvinninger kunne vi senke dette til bare 10 prosent totalt for begge anleggene. Dette førte til betydelige kostnadsbesparelser for kunden.

Aggreko – opplev forskjellen

Vi har utstyret og ekspertisen som skal til for å få jobben gjort, selv under svært krevende forhold.

Resultatet

Billigere for kunden og uten strømbrudd for lokalbefolkningen 

Den midlertidige strømforsyningen holdt Cuzco i gang gjennom hele perioden på 45 dager, mens hovednettet ble oppgradert. Lokale kafeer, restauranter og reisearrangører kunne fortsette som før uten å tape inntekter.  

Vi leverte et problemfritt prosjekt ved å påta oss også andre oppgaver, for eksempel å utarbeide en miljøkonsekvensanalyse og sikre de nødvendige løyvene for kraftproduksjon. Dette sparte kunden for mye tid og besvær. Konstruksjonen av de to anleggene sørget for maksimal utnyttelse av maskinene i de ekstreme høydene, noe som også ga betydelige kostnadsbesparelser.

«Terrenget og høyden var utfordrende, men vi har jobbet under krevende forhold før og var sikre på at vi skulle klare å levere.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg