Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB)

Sted Malaysia

Bransjer Energileverandører

Utfordringen

Dekke kraftbehovet under spissbelastning 

Malaysia opplevde en økonomisk vekst på 7,7 prosent, og kraftetterspørselen økte i samme tempo. Derfor var det klart for Malaysia Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) at de måtte intensivere kraftproduksjonen.

De hadde planer om å bygge et uavhengig kraftverk på 300 MW, men visste at de ville oppleve perioder med strømbrudd, særlig når etterspørselen var på topp, inntil det nye kraftverket kunne erklæres for åpnet. Derfor trengte de å forvalte strømforbruket under spissbelastningene, og det måtte de få til omgående.

Prosjektfakta

350 000 strømkunder

i regionen

3 uker

installasjonstid

Løsningen

En stasjon som forsyner nettet med ekstra kraft under spissbelastninger

Vi ble valgt fordi vi hadde den raskeste leveringstiden av alle leverandørene. Vår raske responstid sammen med vår omfattende erfaring med leide installasjoner og midlertidige kraftstasjoner overbeviste SESB om at vi var best skikket til å gjøre jobben.

Vi bygget en 15 MW, 20 kV kraftstasjon med generatorer, transformatorer, store brennstofftanker og et kontrollrom på bare tre uker. Stasjonen ble betjent av våre teknikere med full kapasitet tolv timer i døgnet under spissbelastningen, og i standbymodus de resterende tolv timene. 

Aggreko – opplev forskjellen

Vi er best når tiden er avgjørende.

Resultatet

Redusert nedetid da det betydde mest

Det var vinn-vinn: SESB reduserte driftskostnadene, siden de ikke lenger trengte å levere maksimalt med kraft i de travleste timene på døgnet. Lokale brukere kunne få en lavere strømregning ved å styre forbruket og legge energikrevende aktiviteter til tider på døgnet da kraften er billigere.

Den forventede nedetiden ble unngått, slik at de lokale bedriftene kunne fortsette sin daglige virksomhet, og økonomien kunne fortsette å vokse. Kraftstasjonen vår gjorde det også mulig for SESB å konsentrere seg om de langsiktige planene sine, mens vi håndterte strømforbruket på deres vegne.

«På grunn av etterspørselen i området visste SESB at det var viktig å få ferdig prosjektet i tide for å sikre god nok strømforsyning.»

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg