Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Hydro Tasmania

Sted Tasmania, Australia

Bransjer Energileverandører

Utfordringen

Presserende kraftreserve under krevende værforhold

Tasmania bruker rundt 1200 MW elektrisitet per år, hvorav 60 prosent kommer fra vannkraft. Da en spesielt sterk tørke førte til at Hydro Tasmanias vannreserver havnet på sitt laveste noensinne, skjønte de at øya sto overfor alvorlige avbrudd i kraftforsyningen hvis de ikke raskt klarte å få tak i mer strøm. Som om ikke det var nok, hadde den undersjøiske kraftkabelen Basslink, som kobler Tasmania til hovednettet på fastlandet (National Electricity Market – NEM), også brutt sammen. Dermed var de snart helt hjelpeløse. 

Prosjektfakta

1200 MW

årlig energiforsyning i Tasmania

15,5 %

avhengighet av vannkraft

108 MW

levert på kort varsel

Løsningen

108 MW dieselgenerert kraft

Teamet vårt utarbeidet en todelt plan som skulle støtte den eksisterende infrastrukturen samtidig som man installerte nye midlertidige strømkilder. Først fraktet vi inn 24 MW dieselgeneratorer for å støtte anlegget i Tamar Valley, som skulle fungere som reserve for den ødelagte Basslink. I mellomtiden tegnet og installerte ingeniørene våre et midlertidig 24 MW kraftverk ved Meadow Bank og samarbeidet tett med Hydro Tasmania for å finne miljømessig egnede steder for enda 60 MW, slik at vi totalt kom opp i 108 MW. Til slutt endte vi opp med å installere totalt 108 MW strøm, som var nok til å produsere 12 prosent av øyas kraftbehov i tørketiden. 

Aggreko – opplev forskjellen

Vi leverer ikke bare kraft. Vi spiller på lag med dere.

Resultatet

Dekke 12 prosent av landets kraftbehov

Siden vi reagerte raskt og i stor skala kunne vi hjelpe Tasmania til å unngå månedsvis med strømstans, noe som hadde vært katastrofalt for landets økonomi. Her var det to faktorer som var avgjørende: Det faktum at vi kunne frakte inn 108 MW generatorer på kort varsel f ra depotene våre, og teamets evne til å samarbeide tett med Hydro Tasmania ved deres hovedkontor i Hobart, slik at vi kunne løse problemene sammen.

«Aggreko stilte med et svært sterkt og kompetent team. De hadde erfaring med å gå fra en tom anleggsplass til et fullt operativt kraftverk, og på en fleksibel måte håndtere de skiftende omstendighetene i prosjektet etter hvert som tiden rant ut. Vi var særlig imponert over hvordan Aggreko hadde lang erfaring med å takle raskt eskalerende situasjoner, og det høstet vi åpenbart gagn av.»

Steve Davy Administrerende direktør ,
Hydro Tasmania

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg