Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Et kraftselskap i Panama

Sted Cerro Azul-regionen, Panama

Bransjer Energileverandører

Utfordringen

Et økonomisk oppsving i en forventet energikrise

Mer enn 60 prosent av Panamas økonomi er forbundet med vannkraftverk, så da landet ble hardt rammet av elementene i 2013 – med lite nedbør, slik at vannstanden i magasinene gikk drastisk ned, svingninger i elektrisitetsmarkedet, forsinkelser i byggingen av en kraftlinje, og økt kraftetterspørsel – opplevde Panama en av sine mest alvorlige energikriser til dags dato.   

For å unngå sammenbrudd og holde økonomien i gang sendte myndighetene i landet ut et SOS-varsel for å få levert rask, pålitelig og kostnadseffektiv strøm inntil det permanente kraftnettet kunne ta igjen etterslepet. Vi var et opplagt valg på grunn av vår dokumenterte erfaring med å levere kraftstasjoner med kjempestor kapasitet på kort varsel.

Prosjektfakta

15,5 dager

Installasjonstid

80 MW

Midlertidig strømforsyning

84

Antall leverte generatorer

40 000 MW

Energiproduksjon per måned

Løsningen

Bruke vårt lokale nettverk til å levere 80 MW strøm 

Takket være vår globale rekkevidde og lange erfaring kunne vi håndtere et stort og komplekst prosjekt på svært kort varsel. Vi brukte våre forbindelser i Panama og leide inn de nødvendige enhetene, slik at vi kunne installere 84 generatorer, 21 transformatorer, 26 brennstofftanker og to 230 kV transformatorer for å levere 80 MW kraft innen 60 dager.

I tillegg til å installere den midlertidige kraftforsyningsenheten måtte vi ordne en lang rekke andre ting: Velge en egnet anleggsplass og klargjøre den, utarbeide en miljøkonsekvensanalyse, søke om de nødvendige tillatelser, foreta nødvendige elektriske undersøkelser, installere utstyr, forvalte brennstoffbehovet og håndtere Panamas kommersielle elektrisitetsmarked.

Aggreko – opplev forskjellen

Dere får ikke bare maskinene som skal til – dere får et ekspertteam med lokalkjennskap.

Resultatet

Krisen avverget

Vi klarte å levere 80 MW midlertidig kraft til Panama, som dermed unngikk en gjentakelse av situasjonen i 2013 – da offentlige bygninger, supermarkeder og restauranter måtte redusere åpningstidene sine, skoler og universiteter måtte avlyse undervisningen, statsansatte fikk arbeidsdagen sin forkortet, og gatelysene ble slått av.

Økonomien fikk et betydelig oppsving takket være den midlertidige kraftforsyningsenheten vår. Faktisk var implementeringen av prosjektet så vellykket at vi ble bedt om å levere ytterligere 24 MW, slik at den samlede pakken kom opp i 104 MW.

«Vi tror dette er første gang en leverandør av midlertidig kraft har gått inn i et lands strømmarked og konkurrert mot permanente strømaggregater.» 

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg