Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Energia Argentina Sociedad Anonima (ENARSA)

Sted Argentina

Bransjer Energileverandører

Utfordringen

Levere midlertidig strøm til et nasjonalt strømnett som strever med å dekke etterspørselen

Argentina har en av de høyeste strømprisene i regionen, og det er vanskelig å holde lysene på. En periode med sterk økonomisk vekst, økt etterspørsel fra husstandene og nedgang i naturgassressursene la stort press på den nasjonale kraftforsyningen og førte til hyppige strømbrudd.

Det offentlige e-verket, Energia Argentina Sociedad Anonima (ENARSA), utarbeidet planer for en mer permanent kraftforsyning, men klarte ikke å holde følge med etterspørselen. Snart hadde de et presserende behov for en midlertidig strømforsyning, inntil de nye kraftverkene deres kunne settes i drift.

Prosjektfakta

45 MW

ekstra kraft til strømnettet

3 steder

der det ble installert kraftstasjoner

Løsningen

Driftsklare kraftstasjoner som økte strømnettets kapasitet med 45 MW

ENARSA visste at vi kunne levere kraftstasjoner på svært kort tid, så de ringte og ba oss bøte på energimangelen. Vi samarbeidet nært med ENARSA og leverte tre driftsklare kraftstasjoner på tre forskjellige steder i Argentina. Stasjonene ble tilpasset Argentinas spenning og synkronisert direkte med strømnettet, og dermed kunne vi bidra med 45 MW sårt tiltrengt kraft til det nasjonale strømnettet.

Alle de tre anleggene ble bemannet 24/7 av en av teknikerne våre, som skulle overvåke og vedlikeholde utstyret og sørge for at det fungerte etter hensikten.

Aggreko – opplev forskjellen

Våre mange års erfaring fra bransjen gjør at vi forstår kraftsystemene og kan hjelpe ingeniørene våre med å konstruere alt som trengs til en pålitelig kraftforsyningsenhet.

Resultatet

Kraftmangelen overvunnet, den økonomiske veksten fortsatte 

De tre kraftstasjonene stabiliserte strømnettet og avlastet lokalsamfunnenes og næringslivets behov. På kort sikt gjorde dette det mulig for Argentina å fortsette den økonomiske utviklingen uten å lide under strømmangel. 

På lang sikt kunne ENARSA konsentrere seg om sine planer for en permanent strømforsyning, uten å bekymre seg for strømforbruket fra dag til dag. 

Siden vi håndterte alle sider ved de midlertidige kraftverkene, fra den første evalueringen og tegningen til installasjonen av dem, kunne kunden vie tid og ressurser til å få de permanente kraftverkene tilkoblet nettet.

«Vi valgte Aggreko som midlertidig strømleverandør fordi de kunne tilpasse utstyret sitt til vår spenningsfrekvens og effektfaktor (PF), og siden de kunne levere strøm både i tilkoblet og frakoblet modus.» 

Santiago Pierro Direktør ,
ENARSA

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg