Ta kontakt med oss

Contact Us

Kunde Dobrevê Energia S/A (DESA)

Sted João Câmara, Brasil

Bransjer Energileverandører

Utfordringen 

Full belastningstest uten noen tid å miste

Dobrevê Energia S/A (DESA) hadde vært travelt opptatt med å bygge en ny vindmøllepark i Morro dos Ventos i regionen João Câmara i Brasil.

Før de kunne koble seg til nettet måtte hele anlegget gjennom en grundig belastningstest. Siden de ikke hadde tid og ressurser til å utføre testingen selv, måtte DESA få tak i noen som kunne ta seg av hele prosessen for dem – fra å levere og installere utstyret til å utføre testene og analysere resultatene. 

Prosjektfakta

3,3 MVA

Lastebankens testkapasitet

0 forsinkelser

ved tilkobling av vindmølleparken til strømnettet

145 MW

levert av den nye vindmølleparken

180 000 boliger

drevet av fornybar energi

Løsningen

En komplett tjeneste fra start til slutt

Vi satte opp et testsystem med lastebanker med en samlet kapasitet på 3,3 MVA for å simulere energibelastningen på en effektiv måte. Systemet besto også av generatorer, distribusjonspaneler, transformatorer, kabler og brenseltanker, som vi anskaffet, leverte og driftet. Dermed kunne DESA overlate all testingen til oss. Med vårt mangeårige ry og lange erfaring, kombinert med vår ISO-sertifisering og kompromissløse retningslinjer for HMS, visste de at de kunne overlate jobben til oss, i full visshet om at vi overholdt de høyeste internasjonale standarder.

Vindmøllepark Brasil

Punktlig testing av Brasils nye vindpark

Resultatet

Vellykkede tester og tilkobling i tide

Testene våre viste at vindmølleparken var klar for drift, og DESA koblet den til det lokale kraftnettet som planlagt, slik at det kunne levere 145 MW kraft til rundt 180 000 boliger.

«Aggrekos tekniske team støttet oss på alle måter og tok ansvar for installasjonen og driften av utstyret, og for en vellykket gjennomføring av testingen. Belastningstesten sikret at Morro dos Ventos vindmøllepark var 100 % klar til å kobles til det lokale kraftnettet, som står for strømforsyningen i regionen.»

Everson Jose Salin Vindprosjektleder ,
Dobrevê Energia S/A

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg