28 Feb 2017

Drivstoffleksibilitet er et det sentrale stikkordet

nærbilde av prosjekt i Sør-Afrika
 
  • Skrevet av

    Liz Fullick
    London, Storbritannia

  • Publisert i

    London, Storbritannia

 

Vår bedrift ble opprinnelig grunnlagt omkring dieselgenerert elektrisitet. Snart kom gass i tillegg, deretter tungolje, og nå solkraft/diesel-hybridstrøm, for å utnytte de tilgjengelige ressursene.

Fordi det ikke finnes én enkeltløsning som passer alle strømbehov, har utviklet et utvalg av strømproduksjonsutstyr som sikrer full fleksibilitet innen drivstoff.

Fornybar energi er miljøvennlig, og selv om det i noen tilfeller kan være dyrt, er det det beste alternative på mange steder med eller uten tilgang til det faste strømnettet, både i områder med godt utviklet eller mindre godt utviklet infrastruktur.

Men i motsetning til diesel og gass, er tilgangen til fornybar energi uregelmessig, og det kan oppstå ustabil strømforsyning.

Gass er også en ren og kostnadseffektiv strømkilde, men ikke tilgjengelig overalt, og komplisert infrastruktur for distribusjon over lange avstander kan gjøre gass umulig mange steder.

Diesel er enkel å transportere og lett tilgjengelig, og dermed et naturlig valg for strømproduksjon. Men dieselprisen vil utgjøre en stor andel av driftskostnadene for industri som befinner seg utenfor det faste strømnettet. Dessuten er det store svingninger i markedet, slik at det er vanskelig å planlegge kostnadene. Derfor er tungolje den løsningen som lettest lar seg gjennomføre i mange utviklingsland.

Vår mobile, modulbaserte forretningsmodell sikrer at det ikke oppstår dyre oppstartinvesteringer, slik at kapitalen er tilgjengelig for forretningsdriften. Modulær strømforsyning er skalerbar. Det betyr at vi kan stille til rådighet akkurat den kapasiteten som trengs, og det både raskt og effektivt. Når behovet endrer seg, kan vi tilpasse forsyningen ved å øke eller redusere kapasiteten eller bytte ut diesel med gass som energikilde, dersom det blir tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Og Aggrekos generatorer er best i sin klasse, uansett hvilket drivstoff de drives med. Vi eier og drifter verdens største beholdningen av strømgenereringsutstyr på fra over 200 filialer over hele verden. Derfor kan vi stille det riktige utstyret til rådighet der det trengs svært raskt – i noen tilfeller i løpet av noen timer.

Alle våre produkter er utviklet etter våre egne spesifikasjoner i samarbeid med ledende maskinprodusenter, og fremstilt på vårt toppmoderne produksjons- og teknologisenter i nærheten av Glasgow i Skottland.

Aggrekos Technology Centre of Excellence befinner seg i nærheten av Brighton, på samme sted som Ricardo, et verdensledende senter for forskning og utvikling innen maskiner. Slik har vi alltid tilgang til den mest effektive og den reneste motorteknologien på markedet.

Vi har også et veletablert samarbeid med forskere og studenter ved ledende universiteter, slik at vi alltid holder oss oppdatert på det nyeste, fremmer nytenkning og undersøker alternativer til dagens teknologi.

Aggrekos modulbaserte strømforsyning er viktig for å støtte strømkapasiteten på steder over hele verden som befinner seg utenfor det faste strømnettet, og i kombinasjon med fornybar energi eller gass, utgjør det en helhetlig strategi for å skape stabil strømforsyning og gjøre strømbrudd unødvendige.

Alle bilder på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet, og kan bare brukes med forhåndstillatelse fra Aggreko.

VIKTIGE KONTAKTER