26 Jan 2021

Aggreko setter bransjeledende netto null-mål for å støtte kunders energiovergang

Aggreko
 
  • Skrevet av


  • Publisert i

Aggreko, de wereldwijd marktleider in tijdelijke energie, maakt haar ambitie bekend om uiterlijk tegen 2050 "net zero" te zijn, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° Celsius. Aggreko zet zich in om schonere technologieën en brandstoffen aan te bieden om klanten te ondersteunen bij hun energietransitie. Met behulp van flexibele en concurrerende energie oplossingen ondersteunen ze klanten doelstellingen op het gebied van milieuduurzaamheid te behalen.

Innen 2030 vil Aggreko:

  • Redusere mengden fossilt dieseldrivstoff som brukes i kundeløsninger med minst 50 %, ved å tilby kundene renere teknologi og drivstoff som garanterer like god eller bedre pålitelighet og konkurransekraft
  • Redusere lokale luftkvalitetsutslipp for løsningene sine, også med 50 % (alle utslipp fra diesel, gass og andre drivstoff)
  • Oppnå netto null på tvers av alle sine egne forretningsoperasjoner

Innen 2050 eller tidligere:

  • Aggreko vil bli en netto null-virksomhet, på tvers av alle tjenestene som tilbys

I løpet av de siste årene har Aggreko allerede gjort betydelige fremskritt, noe som gir renere løsninger for kunder over hele verden, som å gjøre landfyll, biogass og fakkelgass om til strøm eller ved å investere i batterilagring, solceller og mer effektive generatorer som gir nær null lokalt utslipp. Aggreko inngår banebrytende samarbeide med mange ledende organisasjoner på tvers av sektorer som har som mål å være netto null eller nær netto null innen det neste tiåret, slik at de kan navigere kompleksiteten og kostnadsutfordringene de står overfor i arbeidet med å oppnå sine egne forpliktelser.

For å oppnå målene for 2030 og 2050, vil Aggreko øke investeringene i teknologi som gir lavere karbon og fortsette å skifte sin globale generatorflåten ut med mer gass og flytende biobrensel. Aggreko vil også investere i andre rene energialternativer, som e-drivstoff, hydrogen-klare motorer og brenselceller, for å forberede seg til rask utnyttelse etter hvert som teknologien blir tilgjengelig i stor skala, samtidig som vi også undersøker og holder øye utviklingen av fremtidig teknologi.


Aggreko vil fortsette å forbedre bruken av tilkoblede systemer, ekstern overvåking og dataanalyse for å øke effektiviteten og spore ytelsen i forhold til egne og kundenes mål for reduksjon av utslipp.

Aggreko zal het gebruik van de systemen, remote monitoring en gegevensanalyse blijven verbeteren voor een hogere efficiëntie en om de performance te volgen van de eigen emissie reductie doelstellingen en die van de klanten.

Chris Weston, administrerende direktør, sier: “Energiovergangen endrer måten strøm genereres og leveres på. Kundenes behov utvikler seg – de krever renere løsninger uten at det går på bekostning av pålitelighet, modularitet eller kostnadseffektivitet. Vi har allerede begynt å omdanne flåten og løsningene våre, for å oppfylle endrede kundebehov og for å nå målet om å bli et netto null-selskap.”

“Kundene våre ønsker å redusere utslippene av karbon og utslipp som forurenser luften, og vi er den perfekte partneren på denne reisen. Med vår ekspertise innenfor hybridløsninger og effektiv termisk produksjon, støtter vi dem allerede over hele verden med energiovergangen.  Med tanke på deres individuelle behov og forskjellige situasjoner, er jeg utrolig stolt over Aggreko-teamet som konsekvent viser sin ekspertise og fleksibilitet, slik at vi kan rulle ut skreddersydde løsninger for kundene våre.”

De bransjeledende forpliktelsene våre om netto null er ambisiøse, men oppnåelige, og viser retningen vi må gå for å redusere både vårt eget og kundenes miljøavtrykk på vei mot en grønnere fremtid.”

VIKTIGE KONTAKTER