Ta kontakt med oss

Contact Us

Utleie av lavtemperatur-kjøleanlegg

Utleie av lavtemperatur-kjøleanlegg til Tele2 Arena
 

For kjøling til svært lave temperaturer

Våre lavtemperatur-kjøleanlegg kan oppnå mye lavere innstillingstemperaturer og har høyere kapasitet enn standard-kjøleanlegg. Det betyr at vi trenger mindre utstyr for å nå de påkrevde temperaturene. For prosjekter med begrenset plass er det en stor fordel.

Våre lavtemperatur-kjøleanlegg kan brukes i kombinasjon med lavtemperatur-ventilatorer. De kan dermed også brukes til kjølelager og midlertidige fryselager-løsninger. Lavtemperatur-kjøleanleggene er like effektive når de brukes til lavtemperatur-prosesskjøling.

Uansett hva slags utfordring du står overfor vil vårt teknikerteam bistå deg gjennom alle trinn i prosjektet. Teknikerne besøker stedet, evaluerer behovene, og vil deretter utvikle, dimensjonere og idriftsette kjøleenhetene med minimal forstyrrelse av driften. Målet er å sikre at du oppnår den temperaturen trenger – hver eneste dag.

 

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg