Neem contact met ons op

Neem Contact Op

2020-12-Emissions-Hero-Reduced

Lokale emissies

CO2 is slechts het halve verhaal:  De luchtkwaliteit moet centraal staan

Koolstof heeft een centrale rol gespeeld in het verhaal over klimaatverandering. Maar ook het terugdringen van lokale emissies, zoals fijnstof (PM) en stikstofoxiden (NOx) is van cruciaal belang. Dit geldt om twee belangrijke redenen.

1. Lokale emissies blijken de impact van CO2 wereldwijd te verergeren, waarbij recent onderzoek heeft aangetoond dat luchtvervuiling kan leiden tot een hogere koolstofuitstoot. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft zelfs verklaard dat we de luchtvervuiling tegen 2030 met ongeveer 50% moeten verminderen om het scenario van duurzame ontwikkeling, waarbij de temperatuurstijging wereldwijd tot 1,5 graden wordt beperkt, te verwezenlijken.

2. Ze verminderen de luchtkwaliteit, leiden tot schadelijke zure regen en hebben gevolgen voor de gezondheid van de mensen. Vervuiling door fijnstof was in 2019 verantwoordelijk voor meer dan 4 miljoen sterfgevallen in de wereld.

Onze missie om de uitstoot te verminderen

Als wereldwijd bedrijf werkt Aggreko voortdurend aan de vermindering van onze milieu-impact. Op november 2020 hebben we ons ertoe verplicht de lokale luchtkwaliteit in 2030 50% minder te belasten vergeleken met de uitstoot in 2019.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de continue evolutie van onze vloot. Onlangs lanceerden we onze Tier IV Final/Stage V 600 kVA canopy generator, over het algemeen zal dit 98% vermindering van fijnstof en 96% vermindering in de uitstoot van NOx opleveren.

We kunnen ook de lokale uitstoot verminderen door gebruik te maken van aardgas, LNG LPG en CNG. Zo kan het gebruik van LNG in plaats van diesel de uitstoot van koolstof tot 20% verminderen, de uitstoot van NOx tot 90% en is er geen sprake van roet, stof of rook. Deze twee oplossingen zullen vooral belangrijk zijn voor gebruik in steden, die vaak de hoogste lokale emissies hebben.

Stedelijke gebieden zijn echter niet de enige prioriteit. Het Akkoord van Parijs stelt expliciet dat er tegen 2030 universeel toegang tot elektriciteit moet zijn om de emissies van hout en andere fossiele grondstoffen te verminderen. Dat heeft prioriteit over de toename van de CO2-emissies door het grotere aantal aansluitingen op stroom.

De gedecentraliseerde oplossingen van Aggreko zijn daarom van cruciaal belang voor de elektrificatie van het platteland. Ze bieden een snelle oplossing voor gebieden die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet om schonere, efficiënte en consistente stroom te ontvangen. Aggreko heeft geïsoleerde gebieden over de hele wereld met aangesloten – waaronder 26 afgelegen locaties in het Amazone-regenwoud.
 
Wat niet wil zeggen dat koolstof moet worden genegeerd ten gunste van de lokale emissies. Op CO2-reductie blijft Aggreko zich concentreren: de afgelopen jaren hebben we steeds meer hybride systemen aangesloten die een groot verschil maken voor de CO2-voetafdruk van onze klanten.

Het wordt tijd dat bedrijven maatregelen gaan nemen om hun lokale emissies op dezelfde manier te meten als de CO2, want uiteindelijk is de CO2-reductie slechts het halve verhaal.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij helpen u de juiste oplossing te vinden