Neem contact met ons op

Neem Contact Op

Mensen uit de branche weten maar al te goed dat de energiesector ingrijpende veranderingen ondergaat. En het einde is nog niet in zicht.


Als gevolg van demografische veranderingen, decarbonisatie en een steeds verder gedecentraliseerd systeem zijn de ooit als onveranderlijk beschouwde aspecten van de sector in vrij korte tijd snel veranderd.


Ondanks de vooruitgang die de industrie inmiddels boekte bij het aanpassen aan de veranderende dynamiek, blijft een belangrijke kwestie grotendeels buiten beeld. Ondanks de moedige inspanningen van organisaties zoals de VN en de Wereldbank, blijft het probleem omtrent afvalgas, dat voornamelijk via petroleumgas of op stortplaatsen ontstaat, grotendeels onopgelost. Een hardnekkig overblijfsel uit oude werkwijze in een verder snel veranderende sector.Om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem, zal er naar de cijfers gekeken moeten worden. Hoewel sommige rapporten de afgelopen jaren spraken van een lichte daling, gaat er door affakkelen wereldwijd nog steeds naar schatting 140 miljard kubieke meter gas in rook op, elk jaar weer. In geld is dit een schrikbarende 20 miljard dollar, maar de kosten van gasverspilling gaan verder. Het affakkelen voegt jaarlijks evenveel CO2 toe aan de atmosfeer als 200 miljoen auto's.

 

Van afval naar stroom 


Afgezien van de uiteenlopende voor- en nadelen van elk van deze methoden, kunnen we stellen dat veel van deze methodes al met groot succes zijn toegepast - vaak in landen met van oudsher een overschot aan afvalgassen en een tekort aan elektriciteit. 


Neem bijvoorbeeld Nigeria. Ooit was Nigeria 's werelds op één na grootste affakkeler, en kwam het dichtbij andere grootheden als Rusland, de VS en Irak. Momenteel is Nigeria nummer 7 op de lijst. Door deel te nemen aan een gasverzamel-project en de aanleg van bijna 600 km nieuwe gaspijpleidingen om elektriciteitscentrales te koppelen aan gaspijpleidingen, bracht Nigeria het affakkel-niveau terug van 25% naar 10%. De ambitie om het affakkelen naar nul te brengen is goed onderbouwd en zou, gezien het succes in de afgelopen jaren, spoedig werkelijkheid kunnen worden.


Hoewel het nog steeds het land is waar het meeste gas wordt afgefakkeld, realiseerde Rusland vorig jaar de grootste daling op dit terrein, waarbij afgefakkeld gas werd gebruikt om elektriciteit op te wekken of om er geld mee te verdienen via de pijpleidingen. Bovendien legt het land tegenwoordig zware boetes op voor het affakkelen van minder dan 95% van het bijbehorende petroleumgas. 


Door stroomopwekking, gasinjectie en ontwikkeling van pijpleidingen zijn nieuwe technologieën beschikbaar, waarmee fakkelgas omgezet kan worden in iets waardevols.

Voor het vraagstuk omtrent stortgas, 
is er waarschijnlijk een nog eenvoudigere oplossing beschikbaar. Diverse landen en organisaties schakelen steeds vaker over op biogasinstallaties, die afval via anaerobe vergistingsinstallaties omzetten in gas. Zo wil de Nederlandse regering 2,5 miljoen dollar uittrekken om in Kenia een subsidieprogramma voor biogas op te zetten voor de ontwikkeling van 8.000 binnenlandse installaties in plattelandsgebieden. Het streven is om huishoudens minder afhankelijk te maken van kerosine en hulpbronnen uit de bosbouw.

Sommige ontwikkelde landen doen het opvallend goed als het gaat om het verzamelen van methaan uit stortinstallaties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en luchtvervuiling te beheersen.

In Europese landen worden met name methaan verzamelende installaties ondersteund via EU-regelgeving en lokale teruglever-tarieven. Deze voorbeelden zijn een duidelijke blauwdruk voor succes. Voorwaarden zijn inspanningsbereidheid en budgetten bij bedrijven, overheden én stakeholders. Van bedrijven als Aggreko vereist het een collectief verantwoordelijkheidsgevoel voor onze planeet, omdat overheidsmaatregelen om duurzame praktijken te stimuleren niet altijd van de grond komen.


Blijf op de hoogte van Aggreko Perspectives

 
 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij helpen u de juiste oplossing te vinden

Uw gegevens