Neem contact met ons op

Neem Contact Op

High performance Stage V-aggregaten voor ultralage emissies

Huur van Stage V-generatoren
High Performance. Lage uitstoot.

Huur van Stage V-generator

Nu kunt u de uitstoot tot een minimum beperken en tegelijkertijd maximum performance bereiken.

Onze nieuwe Stage V-generatoren zijn ontworpen om schadelijke verontreinigende stoffen te verminderen en voldoen volledig aan de Richtlijn voor middelgrote stookinstallaties (MCPD, de Medium Combustion Plant Directive) van de Europese Commissie. Hiermee bent u een stap dichter bij duurzame energieopwekking. 
Onze Stage V-generatoren zijn efficiënte, hoogwaardige apparatuur die op dezelfde manier functioneert als de schoonste automotoren: ze beperken koolmonoxide, stikstofoxiden en fijnstof om efficiënt tijdelijke stroom te leveren in zones met een ultralage uitstoot. 
Met de huur van een Stage V-generator kunt u hoge prestaties garanderen terwijl u werkt aan uw duurzaamheidsdoelen.

Meer informatie opvragen

 

De norm bepalen

Aggreko is er trots op het eerste verhuurbedrijf in het VK te zijn dat eigen Stage V-generatoren ontwerpt en produceert. Wij beschikken over de grootste vloot die volgens een hoge specificatie werd ontwikkeld en in het hele land beschikbaar is – met modellen van 30 tot 1200 kVA.

behoeften zonder aan performance in te boeten. Wij volgen de norm niet alleen, maar bespalen deze ook actief.
Onze geluidsarme generatoren zijn robuust en zuinig en kunnen aan uw tijdelijke stroombehoeften voldoen.

Wat is Stage V?

Stage V (Verordening 2016/1628) werd geïntroduceerd door de EU en is een emissienorm voor mobiele machines die niet zijn bestemd voor het wegverkeer (NRMM's) met vonk-/compressieontstekingsmotoren. Het doel is het verminderen van uitgestoten fijnstof en van schadelijke stoffen. Stage V is een verdere ontwikkeling van eerdere normen en vereist dat controlemaatregelen, zoals dieselroetfilters, worden toegepast op nieuwe NRMM.

De lat hoog leggen in zones met zeer lage emissies.

Nu de rest van het VK het voorbeeld van Londen volgt en zones creëert met lage en ultralage emissies, is het van cruciaal belang dat tijdelijke Stage V-huuroplossingen voor stroom direct beschikbaar zijn.

Om aan deze dringende behoefte te voldoen, zijn we begonnen met het ontwerpen en produceren van onze eigen Stage V-generatoren. Onze Stage V-generatoren leveren een energieproductie met lage emissies door middel van betere technologie met de volgende kenmerken in het hele assortiment:

1. Installatie van een dieselroetfilter om de uitstoot van fijne dieselpartikels te verminderen

2. Systemen voor selectieve katalytische reductie om de NOx-uitstoot te verminderen

3. Toegevoegde injectietechnologie om schadelijke deeltjes verder te neutraliseren

4. Dieseloxidatiekatalysatoren om de CO2-uitstoot door oxidatie te verminderen

5. Laag geluidsniveau, met ventilatoren met variabele snelheid die het geluid bij lagere belastingen en onder lichtere omgevingsomstandigheden drastisch reduceren, voor gebruik in stedelijke gebieden

6. Vlamboogdetectie en bescherming tegen binnendringing om de componenten beter te beschermen tegen de omgeving

7. Iinterne dieseluitlaatvloeistof (DEF)/Adblue-tank afgestemd op interne brandstofcapaciteit
om ervoor te zorgen dat DEF alleen met dezelfde frequentie gevuld hoeft te worden als voor het bijvullen van brandstoftanks

8. Twee externe DEF/AdBlue-tankopties om de navultijden ter plaatse uit te breiden, meerdere generatoren te voeden en de vereiste installatievoetafdruk op de locatie te verminderen

Wij helpen u om uw emissiedoelstellingen te halen.

Als het gaat om het meten van uw emissies, moet het hele wagenpark van een volledig project worden gemonitord. Onze Remote Monitoring zorgt ervoor dat u uw huurvloot eenvoudig kunt optimaliseren, controleren en managen

Advies nodig? We helpen u graag verder. Onze deskundigen berekenen en adviseren hoe onze nieuwe Stage V-generatoren high performance kunnen toevoegen aan zones met ultralage emissies. Neem meteen contact op.

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERTS

 

 

 
 

Vaak gestelde vragen over Stage V-generatoren

  • Wat is Stage V-naleving?

Stage V-naleving verwijst naar de verplichte naleving van de EU verordening voor Stage V, gericht op het verminderen van emissies in niet voor de weg bestemde mobiele machines met vonk- of compressiemotoren. Het is de strengste regulering in zijn soort. Stage V-reguleringen zijn gericht op het verminderen van de uitstoot van deeltjes door apparatuur die in verschillende sectoren wordt gebruikt, waaronder de bouw, productie, landbouw en food & beverage.

  • Wat is het verschil tussen Stage V en eerdere EU-emissienormen?

Stage V betekent een aanzienlijke verhoging van de regelgeving voor niet voor de weg bestemde mobiele machines, met strengere controles op hun emissies. Stage V beperkt bijvoorbeeld koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxiden en beperkt de toegestane uitstoot van fijnstof.

  • Waarom is Stage V milieuvriendelijker?

Door limieten te stellen aan emissies van niet voor de weg bestemde mobiele machines, zal Stage V de totale CO2-voetafdruk van projecten verkleinen, waardoor de luchtvervuiling wordt verminderd en de klimaatverandering wordt aangepakt.

  • Welke machines moeten voldoen aan Stage V?

Er zijn Stage V-restricties van toepassing op motoren van minder dan 56 kW en meer dan 130 kW, waaronder apparatuur die wordt gebruikt in de bouw, productie, materiaalverwerking en landbouw.

  • Bestaan er uitzonderingen op Stage V?

Bijvoorbeeld stationaire machines, auto's en watervaartuigen vallen niet onder de voorschriften van Stage V. We moeten er echter op wijzen dat dergelijke apparatuur nog steeds andere voorschriften moet naleven. 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij helpen u de juiste oplossing te vinden