Przejdź do głównej zawartości
View of a Server room data center - 3d rendering

Klient: Centrum przetwarzania danych

Lokalizacja: Wielka Brytania

Sektory: Centra danych

Wyzwanie

Odporność na awarie zasilania

Nasz klient, ważne państwowe centrum danych, stawia przed nami wyzwanie.
Zapewnienie natychmiastowego rezerwowego źródła zasilania dla jednostek DRUPS (Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply), które stale ulegały awarii, powodując przestoje oraz stratę czasu i pieniędzy.
Rozwiązanie musiało być również czystsze i bardziej ekologiczne, aby jak najbardziej zmniejszyć emisje.

Podstawowe informacje o projekcie

Rezerwowe źródło zasilania 100%
Zbiorniki dwupłaszczowe 2 x 3000litry
Kabel połączeniowy 50Metry
Pełne wsparcie 18miesiące
Generatory Stage V 2 x 500kVA
Modern Server Rack on a Beautiful green landscape with clear blue sky stock photo

Rozwiązanie

Tymczasowy zespół prądotwórczy w trybie gotowości

Przeanalizowaliśmy wymagania terenowe, aby zaproponować w pełni zaprojektowany tymczasowy zespół prądotwórczy w trybie gotowości. Składa się on z dwóch generatorów Stage V o mocy 500 kVA, dwóch zewnętrznych zbiorników paliwa o pojemności 3000 litrów, kabel połączeniowy 150 mm2 o długości 50 metrów oraz ramp kablowych.

Ponieważ zasilacze DRUPS są bardzo kosztowne w konserwacji i naprawie, nasz tymczasowy zespół prądotwórczy został wynajęty na czas nieokreślony, aby zapewnić stabilność DC w przypadku awarii zasilania sieciowego.

Nasi inżynierowie skonfigurowali ustawienia MCCB generatora zarówno dla płytek przerywacza, jak i bez nich, podczas gdy złącza beznapięciowe zostały zainstalowane, aby zapewnić polecenie uruchomienia/zatrzymania.

Zajmowaliśmy się instalacją kabli i przekazaniem do eksploatacji tymczasowego zespołu prądotwórczego, w tym ostatecznymi połączeniami, testami obwodów, testami uziemienia i certyfikacją przez wyznaczonego przez Aggreko wykonawcę instalacji elektrycznych (18. wydanie). Zgodziliśmy się również na zapewnienie wszystkich zasobów inżynieryjnych do wycofania z eksploatacji i odinstalowania po zakończeniu umowy najmu.   

Skutek

Niezawodne zasilanie przez ponad 18 miesięcy.

Aby zapewnić zrównoważone i niezawodne zasilanie rezerwowe, wykorzystaliśmy generatory Stage V jako część naszego pakietu zasilania rezerwowego.
Nasze generatory Stage V są w pełni zgodne z dyrektywą Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCPD). Działają w sposób ograniczający emisję dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenków azotu i cząstek stałych w celu zapewnienia wydajnego tymczasowego zasilania niskoemisyjnego dla centrum danych.
Nasze tymczasowe rozwiązanie okazało się tak skuteczne, że po 18 miesiącach nadal było na miejscu. Zapewniamy spokój i odporność energetyczną, jednocześnie pomagając zmniejszyć emisję i kosztowne naprawy na miejscu.

Data Center IT Specialist and System administrator Talk, Use Tablet Computer, Wearing Safety West. Server Cloud Farm Facility with Two Information Technology Engineers checking Cyber Security.
Znaczniki Studium przypadku