Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Klient Morska platforma wiertnicza

Lokalizacja Zatoka Meksykańska, USA

Sektor Ropa naftowa i gaz ziemny

Wyzwanie

Zaprojektować system chłodzenia odporny na eksplozje

Na platformie wiertniczej na południowym wybrzeżu USA wystąpił poważny problem z temperaturą gazu wpływającego do rurociągu. Aby mu przeciwdziałać, konieczne było ograniczenie wydobycia. Wysokie letnie temperatury i uruchomienie trzeciego szybu były głównymi przyczynami zaistniałej sytuacji. Gdy się z nami skontaktowali i poprosili o szybką pomoc, temperatura wynosiła już 48,5°C (119°F), a to niewiele mniej od górnej granicy bezpieczeństwa wynoszącej 48,9°C (120°F). Nasz projekt musiał uwzględniać rozmiar platformy wiertniczej, wysokie ciśnienie gazu, znaczące ograniczenia w dostępie do zasilania i małą ilość dostępnego miejsca. Poza tym wszystko musiało być zabezpieczone przed wybuchem.

Podstawowe informacje o projekcie

119 °C

Temperatura początkowa

108 °C

Temperatura po schłodzeniu

7 dni

Czas montażu

50 %

Wzrost wydobycia

Rozwiązanie

Pakiet urządzeń chłodniczych, który obsługiwaliśmy przez całą dobę

Wiedząc, że czas odgrywa w tym przypadku ogromną rolę, zaczęliśmy działać już dwie godziny po odebraniu telefonu od klienta. Przygotowaliśmy nasze zasoby, oceniliśmy sytuację i zmobilizowaliśmy flotę agregatów chłodniczych. 

Nasi technicy opracowali system chłodniczy z zamkniętym obiegiem wody lodowej, który można było podłączyć do wymiennika ciepła u klienta. Projektowanie i instalacja trwały zaledwie siedem dni, a temperatura gazu spadła do 42,2°C (108°F), co umożliwiło zwiększenie wydobycia na platformie. Przed wysyłką przetestowaliśmy wszystkie urządzenia, aby sprawdzić, czy spełniają wymogi, a kiedy zainstalowaliśmy je na miejscu zlecenia, zapewniliśmy klientowi personel do obsługi sprzętu, który był na platformie przez całą dobę. 

Co wyróżnia firmę Aggreko

Zapewniamy chłodzenie w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji i nie wprowadzamy zbędnego zamieszania.

Skutek

Temperatura obniżona, a wydobycie zwiększone

Nasza szybka reakcja sprawiła, że klient otrzymał w pełni działający system w ciągu siedmiu dni. Tymczasowy system chłodzenia z zamkniętym obiegiem skompensował sezonowy skok temperatury, dzięki czemu temperatura gazu spadła o 10%, do bezpiecznego poziomu 108°F, co umożliwiło zwiększenie przepływu o 50%. Projekt spełniał wszystkie specjalistyczne wymogi, a urządzenia nie zajęły zbyt wiele miejsca na platformie i były zabezpieczone przed ewentualnym wybuchem. Sukces realizacji projektu tymczasowego systemu chłodniczego sprawił, że klient mógł znacząco zwiększyć poziom wydobycia, jednocześnie nie przekraczając budżetu.

„Fakt, że mogliśmy zareagować natychmiast po wystąpieniu awarii oraz dostarczyć i zainstalować pakiet urządzeń w ciągu zaledwie siedmiu dni, pomógł w utrzymaniu bezpieczeństwa pracowników platformy wiertniczej i poprawił wyniki finansowe klienta”.

Powiedz nam, czego potrzebujesz

Pomożemy Ci znaleźć coś odpowiedniego