Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Klient Zakład produkcji amoniaku na południowym wschodzie USA

Lokalizacja USA

Sektory Petrochemia i rafinacja

Wyzwanie

Zwiększenie natężenia przepływu azotu latem

Produkcja amoniaku wymaga precyzyjnego dostarczania wodoru i azotu w stosunku 3:1. Jeśli zaniedba się kwestię tych proporcji, produkcja amoniaku może w konsekwencji ustać. 

Azot pochodzi z powietrza atmosferycznego i jest dostarczany do reaktora za pomocą dużej sprężarki, ale w okresie letnim powietrze zewnętrzne ma mniejszą gęstość, a tym samym przepływ jest zmniejszony, a ilość wyprodukowanego amoniaku spada.

Jednym ze sposobów na przywrócenie wydajności jest chłodzenie powietrza trafiającego do sprężarki. Producent wypróbował to rozwiązanie, ale zastosowany system chłodzenia był zawodny i nie można było utrzymać wymaganego przepływu powietrza. Czy przy temperaturach, które osiągają 105°F (40°C) uda się nam zaproponować system chłodzenia, który przywróci wydajność z okresu zimy?

Podstawowe informacje o projekcie

105 °C

Szczytowe letnie temperatury

22–22,7 ton na godzinę

Osiągnięte natężenie przepływu

38 tony dziennie

Produkcja amoniaku po zamontowaniu instalacji

Rozwiązanie

Dwustopniowy system chłodzenia powietrza atmosferycznego 

Inżynierowie Aggreko z działu usług (APS), specjalizujący się w kontroli temperatury, przeanalizowali kilka różnych opcji i zdecydowali, że najskuteczniejszym sposobem na przezwyciężenie letnich upałów i wynikającej z tego redukcji natężenia przepływu jest skonstruowanie dwustopniowego systemu chłodzenia powietrza zewnętrznego.

Zaprojektowaliśmy centrale klimatyzacyjne, które chłodziły powietrze atmosferyczne w komorach filtracyjnych. Gdy temperatura powietrza w komorze filtracyjnej spadła do 10–13°C, było ono przepompowywane do sprężarki. Projekt obejmował specjalne zabezpieczenia, które zapobiegały spadkowi ciśnienia, po tym jak sprężarka przejęła schłodzone powietrze. 

co wyróżnia firmę Aggreko

Oferujemy znacznie więcej niż wynajmowanie urządzeń klientom. Zapewniamy również specjalistyczną wiedzę pomagającą w rozwiązywaniu problemów.

Skutek

Przywrócenie produkcji do poziomu 38 000 ton dziennie 

Dwustopniowy system zwiększał przepływ powietrza o około 2,5–3,4 tony na godzinę, co zwiększyło szybkość przepływu do poziomu zimowego wynoszącego około 22–22,7 tony na godzinę, nawet jeśli temperatura zewnętrzna rosła. 

Klient był bardzo zadowolony z usług świadczonych przez naszych inżynierów, którzy wnieśli ze sobą wiedzę dotyczącą procesów i doświadczenie oraz dostarczyli odpowiedni sprzęt. Zintegrowany system chłodzenia spowodował zwiększenie produkcji amoniaku do 38 ton dziennie, co miało istotny wpływ na zysk netto zakładu. 

Instalacja urządzeń chłodniczych spowodowała minimalne zakłócenia w pracy zakładu i niewielki czas przestoju.

„Możliwość rozwiązania problemów klienta z chłodzeniem i przywrócenie pełnej wydajności zakładu w ciągu kilku dni było niezwykle satysfakcjonujące”.

Powiedz nam, czego potrzebujesz

Pomożemy Ci znaleźć coś odpowiedniego