Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Klient Transport morski

Lokalizacja Korsyka, Francja


WYZWANIE

Dostarczenie 1 MW energii elektrycznej do zacumowanych łodzi przy jednoczesnym
zmniejszeniu wpływu

Zwiększona działalność żeglugowa oznacza, że porty francuskie stoją w obliczu
wyzwań związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Po zacumowaniu statki
wykorzystują generatory ciężkiego oleju opałowego.
Porty stoją w obliczu poważnych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska.
Poziomy stężenia drobnych cząstek stałych rosną wykładniczo, a poziom hałasu
jest znaczny. Wraz z rosnącą liczbą promów porty Korsyki nie są wolne od tego problemu.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 MW

na środowisko

2 statki

zasilane na nabrzeżu

3 x

bardziej ekonomicznie z LNG


ROZWIĄZANIE

Wykorzystanie LNG* jako alternatywy dla ciężkiego oleju opałowego.

Aby przekonać władze lokalne i poczynić postępy w realizacji projektu, przedsiębiorstwo żeglugowe skontaktowało się z Aggreko za pośrednictwem Air Flow (specjalisty w zakresie transportu LNG), aby wykazać, że istnieje alternatywa dla ciężkiego oleju opałowego.

W ciągu kilku miesięcy zespół Aggreko opracował szczegółową specyfikację techniczną. Aby sprostać wyzwaniom środowiskowym, przedsiębiorstwo żeglugowe wyposażyło część swojej floty promowej w gniazda elektryczne. Gdy w portach znajdują się odpowiednie podłączenia, statki mogą być zasilane z lokalnej sieci energetycznej. Celem było zapewnienie co najmniej 1 megawata energii elektrycznej za pośrednictwem generatora gazowego Aggreko.

W celu przedstawienia ostatecznego rozwiązania dla Korsyki (generator gazu Aggreko, rurociągi, zbiornik LNG, akcesoria itp.) zbadano warunki ich kompatybilności i interakcji.

*Skroplony gaz naturalny

CO NAS WYRÓŻNIA

W celu wprowadzenia ostatecznego rozwiązania na Korsyce zbadano metody pod względem ich kompatybilności i interakcji.


SKUTEK

Redukcja zanieczyszczeń wytwarzanych przez łodzie

Aby sprostać wyzwaniom środowiskowym, przedsiębiorstwo żeglugowe wyposażyło część swojej floty promowej w gniazda elektryczne. Gdy w portach znajdują się odpowiednie podłączenia, statki mogą być zasilane z lokalnej sieci energetycznej.
Jednak na Korsyce nie ma wyjść elektrycznych na nabrzeżu. Partnerstwo z Air Flow umożliwiło zaopatrywanie dwóch zacumowanych statków przez rozwiązanie polegające na wynajęciu generatorów gazu, zmniejszając w ten sposób wpływ na środowisko.

 

"Przygotowanie i testowanie naszych działań w celu zagwarantowania sukcesu"

 

Powiedz nam, czego potrzebujesz

Pomożemy Ci znaleźć coś odpowiedniego