Mikrosieci na źródła odnawialne dla portów. IMO 2020 — czy jesteśmy na to gotowi?

Żegluga
 
  • Napisane przez

    Marcus Saul

  • Opublikowano w

Mikrosieci na źródła odnawialne dla portów: IMO 2020 i dalej

Obrót w handlu światowym rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na bardziej ekologiczne źródła energii dla statków, samolotów i dźwigów, które uczestniczą w dostarczaniu usług i towarów na całym świecie. 1 stycznia 2020 r. w przemyśle morskim dojdzie do radykalnej zmiany, ponieważ wprowadzona zostanie nowa norma dotycząca bardzo niskich emisji. Ograniczy ona możliwość spalania przez statki paliwa o zawartości siarki powyżej 0,50% m/m w porównaniu z obecnym limitem wynoszącym 3,50% m/m.

Co to oznacza dla portów morskich? A także co oznaczają dla portów cele dotyczące zmniejszenia emisji oraz ekologicznych technologii?

Aggreko ma wyjątkowe możliwości w zakresie wspomagania właścicieli statków oraz portów lotniczych i morskich w osiąganiu ich celów finansowych i tych dotyczących odnawialnych źródeł energii do 2020 roku — i nie tylko. Możliwość włączenia „elastyczności” przy modernizacji sieci może w przyszłości pomóc w oszczędzaniu pieniędzy portu przez minimalizację przestojów i zakłóceń oraz w osiągnięciu celów operacyjnych dzięki planowaniu z wyprzedzeniem.

W naszym blogu poniżej podsumowujemy wszystkie zaprezentowane kluczowe kwestie i metody wykorzystania mikrosieci.

• Procesy cold ironing i hot ironing
• Przesyłanie energii elektrycznej
• Integracja odnawialnych źródeł energii
• Rozbudowa mikrosieci


AKUMULATORY DLA STATKÓW

Porty są otwarte dla różnych rodzajów jednostek, od promów i statków wycieczkowych po tankowce i frachtowce. Rozporządzenie IMO 2020 ogranicza możliwość korzystania z silników statków i zużywania kosztownego paliwa podczas pobytu w porcie. Oznacza to, że statki będą musiały polegać na już obciążonej portowej infrastrukturze elektrycznej. Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu tymczasowego zasilania generatorami z silnikiem wysokoprężnym (możliwość wykorzystania gazu w niektórych portach jest znacznie ograniczona) nie będzie już możliwe.

W związku z powyższym niektóre porty są zmuszone do inwestowania w kosztowną modernizację infrastruktury.

W jaki sposób zaspokoić natychmiastowe potrzeby w zakresie zasilania portu, wiedząc, że zapotrzebowanie na energię wzrośnie jeszcze bardziej wraz z wprowadzeniem statków elektrycznych?

Gdy potrzebujesz zasilania portu od istniejących klientów? Planowanie i kapitał niezbędny do realizacji tych opcji jest ogromny. Ale wcale nie musi tak być.

Y.Cube, nasz mobilny litowo-jonowy system do magazynowania energii typu „wszystko w jednym” umożliwi portom zasilanie nabrzeży w celu szybkiego ładowania promów i statków przy jednoczesnym zminimalizowaniu wykorzystania cennych obiektów.

Zdolność systemu Y.Cube do integracji lokalnych źródeł odnawialnych, istniejących generatorów i sieci zapewnia doskonałą technologię pomostową, pozwalając właścicielom portów i statków na korzystanie z zalet szybkiej modernizacji.

Można w ten sposób uniknąć kosztownych inwestycji w trwałe rozwiązania w zakresie przechowywania energii, które i tak szybko staną się przestarzałe.

Co więcej, w procesach cold stacking i hot stacking (utrzymywanie odpowiednich warunków w jednostce, gdy nie jest ona eksploatowana) można stosować rozwiązania polegające na magazynowaniu energii w akumulatorach. Może to polegać na wspomaganiu sieci lub na bezpośrednim zasilaniu statku w podstawową moc konieczną do utrzymania odpowiednich warunków.

MODERNIZACJA SIECI I INTEGRACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Infrastruktura energetyczna w portach może opierać się na wielu różnych paliwach, od LPG aż po odnawialne źródła energii. Wraz z rozwojem portów w miarę upływu czasu rosło również ich zapotrzebowanie na energię. Oznaczało to konieczność wprowadzenia różnych rozwiązań w zakresie zasilania, począwszy od układów gazowo-parowych, przez biogaz, energię wiatrową i słoneczną, a skończywszy na zwiększonym poborze prądu z sieci.

Przy nieprzewidywalnym popycie i podaży może to prowadzić do nieefektywności systemu. Mamy doświadczenie w równoważeniu lokalnych sieci, korzystając z naszego portfolio urządzeń energetycznych, uzupełniających działanie systemu Y.Cube.

Integracja odnawialnych źródeł prowadzi często do strat, ponieważ szczytowa produkcja energii może nie pokrywać szczytowego zapotrzebowania na nią. Nasz system oparty na akumulatorach pozwala na uzupełnienie dostaw energii do portu przez pewien okres. Należy również wziąć pod uwagę wprowadzenie pojazdów elektrycznych oraz opłat, które mogą być pobierane od portów w zależności od zapotrzebowania.

MIKROSIECI

Aggreko może zapewnić dynamiczne rozwiązania w zakresie mikrosieci, integrując akumulatory z istniejącymi źródłami odnawialnymi i zasilaniem z sieci. To, co czyni nasze rozwiązanie wyjątkowym, to możliwość dostosowania się do potrzeb energetycznych klienta za pomocą różnych technologii energetycznych, począwszy od tych opartych na LNG, LPG i oleju napędowym, a skończywszy na energii słonecznej, wiatrowej i akumulatorach.

Wszystko to jest łączone w jedno rozwiązanie, dynamiczne i efektywne pod względem kosztów.

Dowiedz się więcej

WAŻNE KONTAKTY