01 Jun 2020

W jaki sposób dystrybucja energii może rozstrzygnąć o powodzeniu projektu budowlanego?

pracownicy kontraktowi Plymouth
 

Bez bezpiecznego i niezawodnego systemu dystrybucji energii elektrycznej w miejscu pracy realizacja projektu budowlanego jest od początku poważnie zagrożona. Potrzebujesz prądu do zasilania kontenerów pracowniczych, dźwigów, wind, oświetlenia, narzędzi dystrybucyjnych i całego pozostałego sprzętu. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie wszystkich poszczególnych etapów budowy. 

Ale jak skutecznie zaprojektować system dystrybucji energii dla tymczasowego placu budowy? Jakich źródeł energii należy użyć? I jak się upewnić, że będzie on bezpieczny?

Dlaczego tak ważne jest, aby zrobić to jak należy?

Nic nie da się zrobić bez zasilania. Żadnych prac budowlanych, konserwacji — niczego. Jeśli nie powstanie odpowiedni system dystrybucji energii elektrycznej, nie będzie dostępu do prądu potrzebnego do wykonania pracy na czas. Możesz stracić zasilanie w trakcie wykonywania ważnych prac. Może dochodzić do awarii sprzętu. 

Każdy z takich problemów wprowadzi zamęt do harmonogramu i może doprowadzić do przekroczenia budżetu. Niektóre z nich mogą wymagać kilku dni lub nawet tygodni, aby dokonać naprawy lub sprowadzić awaryjne źródła energii, które kosztują znacznie więcej, jeśli nie planuje się z wyprzedzeniem. 

Co więcej, jeśli nie zadbasz o właściwe działanie systemu, możesz narazić pracowników na niebezpieczeństwo. Niedopuszczenie do tego jest sprawą najważniejszą.

Jak dystrybuować energię na placu budowy?

Energia elektryczna na placu budowy może pochodzić z generatorów z silnikami wysokoprężnymi lub na gaz ziemny (lub z tymczasowych zespołów prądotwórczych tworzonych z połączenia generatorów) lub ze stałego źródła energii użytkowej — np. z tymczasowego słupa podłączonego do istniejącej sieci lub do głównej rozdzielni istniejącej elektrowni. 

To niestety dopiero początek historii. Jak zobaczymy za chwilę, przy obliczaniu zapotrzebowania, ustalaniu specyfikacji generatorów, punktów dostępu do zasilania i konfiguracji sieci dystrybucji należy zachować szczególną ostrożność. 

Planowanie z wyprzedzeniem

Zanim zaczniesz, musisz mieć jasne wyobrażenie o tym, jaki dokładnie sprzęt wymagający tymczasowego zasilania będzie używany i z jakim obciążeniem będzie się on wiązał. Jeśli pracujesz z podwykonawcami, musisz zebrać od nich informacje na ten temat.

Te szacunkowe obciążenia pomogą Ci ocenić potrzebną wielkość generatorów lub moc tymczasowego zespołu prądotwórczego. 

Jeśli planujesz podłączyć się do istniejącego, stałego źródła zasilania, pomogą Ci w ustaleniu, jakiego sprzętu pomocniczego potrzebujesz — jeśli na przykład musisz użyć obudowanych, tymczasowych podstacji wysokiego napięcia, które znajdą się pomiędzy linią wysokiego napięcia w budynku a rozdzielnicami, które zasilają miejsce pracy. 

Projektowanie systemu dystrybucji energii dla placu budowy

Jesteś teraz w stanie zaprojektować sposób dystrybucji energii elektrycznej na swoim placu budowy (zgodnie z lokalnymi zasadami i przepisami!).

Poza głównymi parametrami zasilania opisanymi powyżej projekt powinien uwzględniać dokładne dopasowanie każdego elementu do siebie, jak również drobne szczegóły, takie jak przyłącza wejściowe i wyjściowe, zabezpieczenie antykorozyjne, obciążalność elementów przewodzących prąd, zabezpieczenia nadprądowe, uziemienie, połączenia wyrównawcze, materiały izolacji elektrycznej, obudowy i parametry obudowy. 

Należy również pomyśleć o takich czynnikach, jak zakres temperatur, w którym może pracować sprzęt i instalacja elektryczna, odciążenie, oblodzenie i uszczelki, narażenie na działanie żywiołów, w tym wodoszczelność i odporność na deszcz, wymagana grubość powłoki metalicznej i temperatura połączeń zaciskowych. Należy również przeprowadzić próby wytrzymałości dielektrycznej. 

Koordynacja działań z lokalnym dostawcą energii lub dostawcą tymczasowego źródła energii

Po wykonaniu projektu należy skonsultować się z dostawcą mediów, z którego usług będziesz korzystać, i przedstawić mu zestawienie tymczasowych obciążeń, aby mógł on uwzględnić je w swoich planach. Powinien on przesłać wstępne schematy i zorganizować spotkanie na etapie przedbudowlanym.

Dostawcy tymczasowych źródeł energii często mogą się spotkać z klientem natychmiast i zaplanować pracę, analizując różne scenariusze z zapotrzebowaniem na energię i rozmieszczeniem elementów systemu dystrybucji. Ich doświadczenie pomoże uniknąć niepotrzebnych opóźnień i odkryć unikalne rozwiązania i konfiguracje dostosowane do potrzeb związanych z zasilaniem.

Zapewnianie bezpieczeństwa

W przypadku tymczasowego sprzętu elektrycznego wiele rzeczy może pójść nie tak. Złe okablowanie i połączenia elektryczne mogą prowadzić do poważnych porażeń prądem, oparzeń i upadków, a także kar pieniężnych, opóźnień i uszkodzeń sprzętu. Nigdy nie lekceważ względów bezpieczeństwa!

Częste, możliwe do uniknięcia błędy obejmują przeciążenie zwykłych przedłużaczy podłączonych do tymczasowego zasilania, aż po brak oznaczenia zakopanych przewodów i umieszczenie przedłużaczy w miejscach, w których mogą zamoknąć. 

Niektóre z tych problemów to zdroworozsądkowe kwestie, których można uniknąć, ustalając jasne, rygorystyczne zasady dla swojego zespołu (i egzekwując je). Inne wymagają nieco więcej uwagi z Twojej strony.

Zacznij od upewnienia się, że wszystkie tymczasowe kable używane do zasilania oświetlenia, narzędzi lub dystrybucji energii są zabezpieczone barierami odpornymi na wstrząsy. Należy wykorzystać zabezpieczenia przewodów, aby przechodnie się nie potknęli lub nie odnieśli obrażeń w wyniku działania niebezpiecznego napięcia. Sprawdź, czy wyłączniki zostały prawidłowo ustawione. Upewnij się, że wszystkie manometry na transformatorach wypełnionych cieczą wskazują wartość dodatnią. 

Wreszcie, nie rezygnuj z konserwacji zapobiegawczej. Przed rozpoczęciem pracy przetestuj najważniejsze elementy systemu dystrybucji i rozważ możliwość przeprowadzenia badań ultradźwiękowych lub termografii dla spokoju ducha. Sprawdź, czy napięcia są prawidłowe. Przetestuj okablowanie i połączenia. Opracuj plan radzenia sobie z nieoczekiwanymi przerwami w dostawach prądu. 

Zapobieganie problemom jest o wiele lepsze, bezpieczniejsze i tańsze niż ich rozwiązywanie!

Końcowe przemyślenia

Utworzenie doskonałego tymczasowego układu zasilania i dystrybucji energii elektrycznej na placu budowy jest zarówno skomplikowane, jak i niezwykle ważne. Nie lekceważ tej kwestii i nie zakładaj, że wszystko będzie działało jak należy — ryzyko dla zespołu i powodzenia realizacji projektu jest stanowczo zbyt duże. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do projektu systemu dystrybucji, skonsultuj się z ekspertem. Porozmawiaj z firmą wynajmującą sprzęt. Zaplanuj dodatkowe przedbudowlane spotkanie z lokalnym dostawcą energii elektrycznej. To prawda, takie działania mogą spowodować niewielkie opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu, ale docenisz wszelkie ostrożności, kiedy będzie ona przebiegała bez problemów. W dłuższej perspektywie czasowej wystąpienie awarii po rozpoczęciu pracy będzie o wiele bardziej kosztowne, stresujące i potencjalnie niebezpieczne.