03 Feb 2020

Co robić, a czego nie w trakcie konserwacji systemów HVAC

Agregaty chłodnicze Aggreko dla budynku komercyjnego
 

Tak jak w przypadku każdego innego sprzętu urządzenia HVAC należy konserwować, aby zawsze były w dobrym stanie. Przestój to nie tylko kłopot, ale może także skutkować całkowitym zamknięciem budynku do czasu, aż wszystko wróci do normy... nikt nie chce się zmagać z takim problemem. 

Jak często należy planować konserwację? Jakiego rodzaju konserwację można wykonać samodzielnie, a kiedy potrzebny jest profesjonalny zespół? I co można zrobić, aby utrzymać wydajność, gdy zwykłe urządzenia HVAC są wyłączone z eksploatacji w celu konserwacji lub naprawy?
 
Konserwacja systemu HVAC chroni sprzęt i ludzi, którzy mieszkają i pracują w miejscu jego zastosowania. Zacznijmy od kilku zadań, które można wykonać samemu, zmniejszając tym samym ryzyko przestoju. 

 1. Wymiana filtrów w sprzęcie chłodniczym 
 2. Czyszczenie kanałów powietrznych co 2 lata
 3. Czyszczenie skraplacza, wężownic parownika, tacy ociekowej, zespołu dmuchawy i układu zapłonowego.
 4. Kontrola wentylatora, łożysk i pasów
 5. Smarowanie wszystkich ruchomych części, w tym silników
 6. Coroczne czyszczenie i regulacja przepustnic
 7. Kontrola ilości czynnika chłodniczego i uzupełnianie go w razie potrzeby
 8. Testowanie termostatu, kontrole bezpieczeństwa, sprawdzanie silników wentylatorów i dmuchaw, aby upewnić się, że wszystkie działają prawidłowo.
 9. Sprawdzenie połączeń elektrycznych pod kątem ewentualnych problemów 
 10. Może to oczywiste, ale przypominamy, żeby zwracać uwagę na wszelkie dziwne odgłosy i zapachy!

Gdy na zewnątrz robi się chłodniej, należy ponownie przeprowadzić te same ogólne kontrole, testy i prace porządkowe. Ponadto...

 1. Wymienić filtry w urządzeniach grzewczych
 2. Sprawdzić zespół wymiennika ciepła i palnika
 3. Przeprowadzić dokładną kontrolę pod kątem wycieków gazu.

Kolejna rzecz: planowe konserwacje. Bardziej skomplikowane czynności niż te rutynowe należy bezwzględnie pozostawić ekspertowi ds. systemów HVAC. Próba samodzielnego wykonania takich zabiegów będzie nieporządna i kosztowna, podczas gdy właściwa konserwacja w rozsądnych odstępach czasu przedłuży żywotność systemu.
 
Dokładne wymagania dotyczące tych działań będą się różnić w zależności od sposobu użytkowania, ale z reguły konieczna jest gruntowna, profesjonalna konserwacja systemu chłodzenia tuż przed początkiem sezonu letniego i konserwacja systemu grzewczego przed początkiem sezonu zimowego. Oznacza to konserwację co najmniej dwa razy w roku, każdej wiosny i jesieni, jeśli występuje zarówno system grzewczy, jak i chłodzący. Ponadto wymagana jest konserwacja kotła.
 
Cokolwiek zrobisz, nie odkładaj w czasie profesjonalnej konserwacji. Na dłuższą metę prawdopodobnie sprawi to problemy, których można całkowicie uniknąć.
 
Przy odrobinie planowania i przyszłościowego myślenia można wprowadzić tymczasowe urządzenia HVAC, w tym urządzenia chłodzące, grzewcze i osuszające, aby utrzymać sprawność systemów podczas planowanej konserwacji — a nawet przełączać je płynnie, bez przerw w działaniu, aż do przywrócenia normalnej pracy. Gdy konserwacja systemu HVAC jest planowana, czy nawet prowadzona w sytuacji awaryjnej, opcje wynajmu mogą być bardziej opłacalne, jeśli chodzi o budżet i harmonogram, umożliwiając korzystanie z budynku, zapobiegając kosztownym opóźnieniom lub karom, a nawet zniszczeniom wewnątrz budynku. 

Warto pamiętać, że odpowiednie przygotowanie się i konsultacje z preferowanymi wykonawcami w celu znalezienia właściwego rozwiązania zawsze będą najlepszym sposobem postępowania.