15 Apr 2021

Dostarczone przez Aggreko rozwiązanie o mocy 43 MW do jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej ponad dwukrotnie zwiększyło wydajność elektrowni i zmniejszyło emisję dwutlenku węgla.

 
  • Napisane przez

    Daniel Betts
    Londyn

  • Opublikowano w

    Londyn

 

Firma Aggreko, największy na świecie dostawca mobilnych i modułowych systemów zasilania i sterowania temperaturą oraz usług energetycznych, zainstalowała nowe rozwiązanie kogeneracyjne (tj. służące do jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej) w elektrowni CET Arad w Rumunii. Rozwiązanie to pomoże zwiększyć wydajność i stabilność zakładu, który przez następne cztery lata będzie newralgicznym dostawcą ciepłej wody i energii elektrycznej stolicy regionu, miasta Arad.

Wykwalifikowany zespół inżynierów Aggreko musiał stawić czoła wyzwaniom związanym z utrzymaniem stałej mocy elektrowni i sprostaniem popytowi przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla i spełnieniu rygorystycznych europejskich wytycznych Entso-E dotyczących zgodności sieci energetycznych. Odpowiedzią na to wyzwanie był innowacyjny hybrydowy system kogeneracji cieplnej i elektrycznej łączący w jedno rozwiązanie generatory gazowe i akumulatory, który pozwolił na świadczenie niskoemisyjnych usług pomocniczych.

Całkowita moc rozwiązania wyniosła 43 MW: 21 MW z generatorów gazowych i kolejne 20 MW energii cieplnej pochodzącej z pracy zakładu, wsparte dodatkowymi akumulatorami o pojemności 2 MW. System może potencjalnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla nawet o 45% poprzez wychwytywanie i wykorzystywanie gazów spalinowych oraz wody z płaszcza silników gazowych do dalszego wytwarzania energii cieplnej.

Firma Aggreko wdrożyła w pełni elastyczny system, który pozwala na odzyskiwanie całego ciepła (lub nawet jego całkowite pominięcie), dzięki czemu doskonale nadaje się do sprostania wymogom połączenia energii cieplnej i elektrycznej podczas zmian sezonowych i skoków zapotrzebowania. Stabilność energetyczną w całym obiekcie zapewnia integracja akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 2 MW, które wspierają 14 generatorów gazowych. Umowa zawarta pomiędzy Aggreko i CET przewiduje elastyczne warunki, które pozwolą na dostosowanie usług do zmiennego zapotrzebowania elektrowni. Co ważne, rozwiązanie Aggreko oparte na wynajmie pozwala uniknąć nakładów inwestycyjnych przez cały czteroletni okres obowiązywania umowy. Najlepsze w swojej klasie rozwiązanie współdziała z istniejącą infrastrukturą i systemami zakładu, aby sprostać nowoczesnym wymaganiom i zapewnić jego maksymalną wydajność.

Projekt, którego celem jest zwiększenie wydajności obiektu przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2 o 45%, pozostaje w zgodzie z nadrzędnymi celami firmy Aggreko, tj. dążeniem do zerowej emisji netto i wspieraniem klientów w procesie transformacji energetycznej. Firma zobowiązała się zmniejszyć do 2030 r. zużycie kopalnych paliw napędowych i lokalne emisje zanieczyszczeń do powietrza o 50%, a także osiągnąć w tym samym okresie zerową emisję netto we własnej działalności. Do roku 2050 Aggreko stanie się ponadto firmą o zerowej emisji netto we wszystkich świadczonych przez siebie usługach.

Zobacz analizę przypadku

Elektrownia obsługiwana przez spółkę CET Arad od blisko 50 lat pełni rolę głównego dostawy energii i ciepła do pobliskiego miasta Arad. Zakład powstał w latach 70. pierwotnie pod kątem dostarczania ciepła i energii elektrycznej. Od tego czasu rozwinął swoją ofertę, przy czym spadek zapotrzebowania na ciepło oznacza, że głównym aspektem jego działalności jest obecnie dostarczanie energii elektrycznej na potrzeby rynku usług pomocniczych.

Zrealizowany projekt jest w pełni zgodny z miejscowymi przepisami. Stanowi efektywne kosztowo źródło ciepła i energii elektrycznej przy jednoczesnym obniżeniu poziomu emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że elektrownia jest w stanie utrzymać wydajność, zmniejszając zarazem swój ślad węglowy. Zakład może także reagować na zmiany zapotrzebowania z dokładnością do milisekundy, dzięki czemu jego turbiny i pomocnicze urządzenia sieciowe zawsze pracują na najbardziej wydajnym poziomie — zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie.

Nicolas Protais, dyrektor zarządzający Aggreko Rental Solutions na Europę kontynentalną: „Dostrzegamy wszechobecny wzrost popytu na wydajne rozwiązania, które pomagają w realizacji celów klimatycznych i emisyjnych, a misją Aggreko jest pomaganie klientom w procesie transformacji energetycznej. Jestem zachwycony zaufaniem, jakim elektrownia CET Arad obdarzyła Aggreko, decydując się na użycie naszego nowatorskiego rozwiązania, które łączy w sobie akumulatory i agregaty prądotwórcze. Zadaniem Aggreko jest wspieranie naszych klientów w działaniach na rzecz transformacji energetycznej, a ten projekt stanowi przykład innowacyjnych rozwiązań, które wdrażamy, aby osiągnąć nasz cel zerowej emisji netto”.

Sorin Daniel Bogosel, dyrektor generalny elektrowni CET Arad: „Dzięki międzynarodowej reputacji firmy Aggreko i jej nowatorskiemu podejściu z łatwością podjęliśmy decyzję o wybraniu jej do naszego projektu. Rozwiązanie kogeneracyjne Aggreko pozwoliło nam na znalezienie optymalnej równowagi pomiędzy produkcją energii elektrycznej i cieplnej — tak, aby unowocześnić sposób prowadzenia naszej działalności, dzięki czemu nasz zakład stał się bardziej wydajny i opłacalny. Umowa zawarta z Aggreko pozwoliła wyposażyć nasz zakład w doskonałej jakości instalacje i produkty, dzięki czemu jesteśmy w stanie nie tylko dostarczać ciepło do miasta Arad, ale też rozszerzać naszą działalność, aby obsłużyć szerszy rynek energii w Rumunii i Europie”.

To jeden z wielu projektów kogeneracyjnych, które firma Aggreko dostarczyła swoim klientom — w tym elektrowniom cieplnym, zakładom górniczym, firmom farmaceutycznym i operatorom linii produkcyjnych — w celu zaspokojenia ich różnorodnych potrzeb. Aggreko może dostarczać rozwiązania kogeneracyjne na potrzeby projektów krótkoterminowych, jak również zapewnić wsparcie długoterminowe w ramach swojej elastycznej, modułowej oferty.

Systemy jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla i poprawy wydajności bez uszczerbku dla niezawodności zakładów. Więcej informacji o pracy firmy Aggreko w tym obszarze można znaleźć na dedykowanej stronie na temat rozwiązań kogeneracyjnych.

WAŻNE KONTAKTY