26 Jan 2021

Aggreko stabilește ținta zero net, lider în industrie, pentru a sprijini clienții în tranziția energetică

Aggreko
 
 • Redactat de

  Aggreko Romania
  Bucharest

 • Publicat în

  Bucharest

Aggreko, liderul mondial al pieței de energie temporară, își anunță ambiția de a atinge ținta zero net până în 2050 sau mai devreme, în conformitate cu Acordul de la Paris, pentru limitarea încălzirii globale la 1,5° Celsius. Aggreko se angajează de asemenea să ofere tehnologii și combustibili mai curați pentru a-și sprijini clienții pe parcursul tranziției energetice, folosind soluții energetice flexibile și competitive penntru satisfacerea țintelor de sustenabilitate de mediu. 

Până în 2030, Aggreko va:

 • Reduce cantitatea de motorină din surse fosile folosită în soluțiile clienților cu cel puțin 50%, oferindu-le clienților tehnologii și combustibili mai curați, care garantează același nivel de încredere și competitivitate sau mai bun
 • Reduce emisiile locale în aer ale soluțiilor sale, de asemenea cu 50% (toate emisiile provenite din motorină, gaz și alți combustibili)
 • Obține zero net în toate operațiunile companiei noastre

Până în 2050 sau mai curând:

 • Aggreko va fi o companie zero net în toate serviciile pe care le furnizează

În ultimii ani, Aggreko a făcut deja progrese semnificative, furnizând soluții mai curate pentru clienții din întreaga lume, de exemplu, transformând gazul provenit de la haldele de deșeuri, biogazul și gazul de faclă în energie sau investind în stocare în baterii, energie solară și generatoare locale mai eficiente și aproape de nivelul zero al emisiilor. Aggreko este pionier prin parteneriatul cu multe organizații lidere în sectoarele care au ca țintă atingerea nivelului zero net sau aproape de zero net în următorul deceniu, sprijinindu-i pe parcursul complex și în privința dificultăților legate de costuri pentru atingerea angajamentelor proprii ale acestora.

Pentru a-și atinge țintele 2030 și 2050, Aggreko va accelera investiția în tehnologii cu emisii scăzute de carbon și va continua să își schimbe flota de generatoare la nivel global în mai mare măsură către combustibili gazoși și lichizi mai ecologici. Aggreko va investi de asemenea în alternative de energie curată, de exemplu, e-combustibili, motoare pe bază de hidrogen și celule de combustibil, pregătindu-se pentru exploatarea rapidă, pe măsură ce tehnologia devine disponibilă pe scară largă, monitorizând simultan îndeaproape și investigând viitoarele tehnologii.


Aggreko își va accelera oferta de soluții mai eficiente, în special prin controlul temperaturii, recuperarea energiei, co- sau tri-generare. Simultan, Aggreko va continua să își crească portofoliul de energie solară mobilă și modulară și stocare în baterii, care, în combinație cu flota sa de generatoare, ajută clienții să își reducă cu succes emisiile de carbon și costurile.

Aggreko va continua să îmbunătățească utilizarea sistemelor conectate, monitorizarea la distanță și datele analitice pentru creșterea eficienței și urmărirea performanțelor față de propriile ținte de reducere a emisiilor și cele ale clienților.

Chris Weston, CEO, a comentat: “TTranziția energetică schimbă fundamental modul în care este generată și livrată energia. Nevoile clienților noștri evoluează, ei au nevoie de soluții mai curate, însă fără a compromite fiabilitatea, modularitatea sau eficiența costurilor. Am început deja să ne transformăm flota și soluțiile pentru a satisface nevoile dinamice ale clienților și pentru a ne atinge obiectivul de a deveni o companie zero net. ”

“Clienții noștri caută să-și reducă emisiile de carbon și pe cele în aer, iar noi suntem partenerul perfect pentru a-i însoți în această călătorie. Cu expertiza noastră în domeniul soluțiilor hibride și al generării energiei termice în condiții de eficiență, deja îi sprijinim în întreaga lume în tranziția energetică.  Date fiind nevoile și situațiile lor individuale, sunt extrem de mândru de întreaga echipă Aggreko, care își demonstrează cu consecvență expertiza și folosește agilitatea noastră pentru aplicarea de soluții flexibile și personalizate pentru clienții noștri.”

“Angajamentele noastre, lider în industrie, în privința țintei zero net sunt ambițioase, însă se pot atinge și ne călăuzesc pe drumul reducerii propriei amprente de mediu, precum și celei a clienților noșri, privind spre un viitor mai ecologic”

CONTACTE CHEIE

 • Echipa de presă
 • Contactaţi-ne pe platformele de comunicare socială