Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Hunter Roberts Construction Group

Plats New York, USA

Områden Byggbranschen

Utmaningen

Kraftförsörjning för uppröjning efter översvämning medan elnätet var utslaget

I oktober 2012 framskred Siphon Tunnel-projektet bra. En ny vattensifon skulle placeras ut mellan Brooklyn och Staten Island, ett projekt som beräknades kosta 250 miljoner USD. Sedan kom orkanen Sandy. Kategori 1-stormen slog till mot projektets arbetsplats och bröt igenom översvämningsskydden och fyllde den delvis utgrävda tunneln med saltvatten som skadade utrustningen och strömförsörjningen.

De ekonomiska förlusterna var enorma och växte varje dag. Det var viktigt att säkra platsen så snabbt som möjligt för att åtgärda skadorna och sätta igång arbetet igen. Men eftersom den lokala kraftstationen var översvämmad fanns det ingen nätström för det. Teamet behövde snabbt hitta ett annat sätt att strömförsörja uppröjningsarbetet.


 

Projektfakta

250 USD m

Investering i sifontunnelprojektet

3,9 MW

Kontinuerlig kraftförsörjning till platsen

125 000 USD

Beräknad månatlig besparing under två år

Lösningen

Ett fullständigt naturgasdrivet kraftförsörjningssystem 

Vi slog oss ihop med Hunter Roberts Construction Group för att designa och leverera en komplett alternativ kraftförsörjningskälla, som omfattade två naturgasgeneratorer på 1 300 kW som huvudförsörjning och en tredje som backup, tillsammans med alla tillhörande transformatorer och distributionsutrustning.

aggreko gör skillnad

Snabb reaktion på nödlägen.

Resultatet

Skicka hjälp snabbt och spara på kostnaderna

Genom att agera snabbt kunde vi på kort tid få fram en tillförlitlig kraftförsörjningslösning som levererade 3,9 MW tillförlitlig nödkraft till platsen efter stormens härjningar. Systemet skulle bespara projektet ungefär 125 000 USD per månad under de följande två åren.

”Aggreko var toppen att arbeta med. Under efterverkningarna av orkanen Sandy kunde teamet snabbt designa och installera en kraftförsörjningslösning som bidrog till att minska driftskostnaderna och uppfylla överensstämmelsekraven.”

Hunter Roberts Construction Company

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning