Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Livsmedelsanläggning

Plats USA

Områden Mat och drycker

Utmaningen

Med CO2-brist behövdes ett nytt kylmedel 

I mer än ett decennium hade livsmedelstillverkningsanläggningen förlitat sig på CO2 för lågtemperaturkylning. CO2 är ett populärt kylmedel i livsmedelsindustrin. Det är miljövänligt, giftfritt och inte lättantändligt. Fram till nyligen var det även billigt. Dock har ämnet, som vanligtvis erhålls som en biprodukt från gasraffinaderierna, blivit en bristvara på grund av nerstängning av lokala raffinaderier. Bristen drev upp priset och påverkade tillgången.

Anläggningen behövde ett pålitligare kylmedel. Man ville testa propylenglykol men de ville inte sänka produktiviteten eller riskera att skada varorna som förvarades i deras kylar. De behövde ett tillförlitligt testsystem. 

Projektfakta

2 månader

Testperiod

Upp till 800 000 USD

Årliga besparingar

80 procent

CE2 ersatt

Lösningen

Värmeväxlare and 30-tons kylmaskin klarar testet 

Man beslöt sig för att testa en lösning med propylenglykol på den befintliga processens slipström. Med detta tillfälliga system kunde man testa propylenglykolen innan företaget investerade i en ny kylutrustning.

Under testet som varade i två månader måste vi hålla glykolen inom ett specifikt temperaturintervall – vilket vi klarade genom att använda raffinaderiklassade värmeväxlare och en 30-tons lågtemperatur processkylmaskin som kunde komma ner till -26 °C. Vi levererade även all utrustning som de skulle behöva – vattentank, pump och tillbehör.

aggreko gör skillnad

Vår utrustning kan anpassas för att passa olika kunders specifika behov.

Resultatet

Upp till 800 000 USD i årliga besparingar 

Propylenglykoltestet godkändes, vilket gjorde att livsmedelstillverkningsföretaget tryggt kunde ersätta 80 procent av det CO2 som användes. Detta gav en uppskattad årlig besparing på mellan 600 000 och 800 000 USD.  

Utöver stora kostnadsbesparingar gav bytet företaget mycket bra resultat. När CO2-tillgången minskade kunde man upprätthålla topproduktivitet genom att använda ett kylmedel som var lättare att få tillgång till. Än viktigare var det att livsmedlen som producerades kunde lagras säkert vid rätt temperatur.

”Vi hade ett nära samarbete med den här kunden för att konstruera ett testsystem som skulle fungera tillsammans med deras befintliga system, för att störa produktiviteten så lite som möjligt.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning