Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Bisha Mining Share Company/Nevsun

Plats Eritrea, Afrika

Områden Gruvdrift

Utmaningen 

Kraftförsörja en avlägsen gruva utanför elnätet

För att komma till Bisha-gruvorna åker man västerut från Röda havet och kör ytterligare fem timmar från Asmara genom ett dammigt och torrt landskap tills man hamnar mitt ute i ingenstans. Man behöver knappast säga att det inte finns mycket av ett allmänt elnät här ute. 

Men Bisha Mining Share Company (BMSC) trodde på att gruvan skulle bli en inkörsport för den Eritreanska ekonomiska tillväxten och utvecklingen. Allt de behövde var en tillförlitlig kraftförsörjning som kunde växa med dem i takt med att de expanderade. De kontaktade oss eftersom de visste att vi var kända för att arbeta överallt, alltid för att leverera kraftförsörjning.

Projektfakta

20 MW

levererad ström

300 km

Avstånd från Röda havet

Lösningen

20 MW kraftförsörjning med flexibel kapacitet

BMSC tog in oss redan från början för att planera deras kort- och långsiktiga kraftförsörjningsbehov. Vi uppskattade att de skulle behöva 20 MW kraftförsörjning för att försörja anläggningen när den var i full drift. Vi gjorde en sannolikhetsstudie och designade, mobiliserade och tog 20 MW kraftförsörjningspaket i drift åt dem. 

Kraftförsörjningspaketet är den enda kraftkällan tills en permanent kraftförsörjning har byggts ut så våra tekniker bemannar platsen dygnet runt för att säkerställa stabil, tillförlitlig kraftförsörjning till gruvans drift.

aggreko gör skillnad

Vi kommer snabbt ut till avlägsna platser och arbetar snabbt för att installera era kraftförsörjningsbehov.

Resultatet

Inga kapitalkostnader tack vare uthyrningskraft

Gruvan kraftförsörjdes och togs i drift på kort tid och gav intäkter som flödade tillbaka till ekonomin. De lokala invånarna fick inte bara nytta av en ett nytt företag som öste pengar över deras samhälle och infrastruktur utan även möjligheten att anställas och utbildas vid gruvan. 

Genom att sluta avtal med oss kunde BMSC inkludera kraftförsörjningskostnaden som en del av gruvans månatliga driftskostnader i stället för att investera i ett permanent kraftförsörjningspaket.

”Att befinna sig på en avlägsen plats innebar att det är viktigt att hitta en tillförlitlig kraftförsörjningslösning och Aggrekos ledtid och modulflexibilitet passade bra till vårt planerade produktionsschema.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning